Martin du Gard Kimdir?

Fransız yazarı Martin du Gard (Neuillysur-Seine, 1881 – Serigny, Orne, 1958). Yargıçların ve maliyecüerin bulundu­ğu bir aileden gelen Roger Martin du Gard, bir Katolik okulu olan Ecole Fenelon’da başladığı öğrenimini Paris’ te Sorbonne Üniversitesi’nde edebiyat okuyarak sürdürdü. Daha sonra 1903’te Ecole des Chartes’a girerek tarih okudu ve 1905’te bu okulu arşiv­ci – paleograf olarak bitirdi. Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı roma­nını okuduktan sonra anlatı sanatının gücünden etkilenerek romanlar yaz­maya başlayan ama bir süre sonra bu girişimini yarıda bırakan Roger Mar­tin du Gard 1909’da ilk yapıtı olan De­veni r’i (Olmak) yayımladı, 1913’teyse ilk büyük yapıtı sayılan ve Dreyfus olayının başlattığı ahlak bunalımını toplumsal açıdan işleyen jean Bamis’ yı bastırdı. Bu yapıt Jean Schlumberger ile Andre Gide’in ilgisini çek­ti.

Les Thıbault

Roger Martin du Gard, Birinci Dünya savaşından sonra Clermont’a çekilerek on yedi yıl süreyle (1920-1937) bü­yük yapıtı Les Thibault’yu (Thibaultlar) gerçekleştirmek için gereken ge­reci topladı. Bu roman çevrimi şu bö­lümlerden oluşur: Le Cahier gris (Gri Defter, 1922; 1982’de dilimize çevril­di); Le Penitencier (Yetiştirme Yurdu, 1922; 1982’de düimize çevrildi); La Belle Saison (Güzel Mevsim, 1923); La Consultation (Danışma, 1928); La Sorellina (1928); La Mort du Pere (Ba­banın Ölümü, 1929); L’Appareillage (bu bölümü tamamlamadan bıraktı); L’Ete 1914 (1914 Yazı, 1936); L’Epilogue (Sondeyiş, 1940). Yazar bütün bu bölümlerden oluşan Les Thibault’da biri Katolik, öbürü Protestan olan iki ailenin öyküsünü anlatırken, yaptığı ayrıntılı betimlemelerle XX. yy’m ba­şında Fransa’daki aydın çevrelerine özgü havayı canlandırır. Burada an­latılan öykü, kişilik bakımından biri­ne tamamıyla karşıt olan ama güçlü bir ortak soyaçekimin yarattığı ben­zerliklerin izlerini taşıyan iki erkek kardeşin öyküsüdür. XIX. yy. roman geleneğine bağlı olan Les Thibault, olaylar zincirini ve insan tiplemeleri­ni yaratmaktan çok anlatmaktadır. 1937’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü ka­zanan Roger Martin du Gard’ın öbür yapıtları arasında da özellikle şunlar  sayılabilir: Le Testament du pere Leleu (Leleu Baba’mn Vasiyetnamesi; ti­yatro oyunu; oynanışı 1913, yayımlan­ması 1920); La Gonfle (tiyatro oyunu, 1928); Postacı (Vieille France; anlatı, 1933); vb.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.