Aldous Huxley Kimdir?

İngiliz yazarı (Godalming, Surrey, 1894-Hollywood, Kaliforniya, 1963). Thomas Huxley’in torunu ve ozan Matthew Arnold’ın akrabası olan Aldous Huxley, öğrenimini Eton’da ve Oxford Üniversitesi’nde tamamladı, Birinci Dünya savaşından sonra Eton’da edebiyat dersleri vermeye başladı. Ailesinin varlıklı olması, Huxley’in kendini bütünüyle edebiyata vermesine ve gezi tutkusunu giderme­sine olanak verdi.

1925’te bir dünya turuna çıkan Huxley, İngiliz yüksek sosyetesinin yergili bir betimlemesi olan Ses Sese Karşı (Point Counter Point,1928) ve he­men ardından teknokrasinin egemen­liğindeki bir dünyanın karamsar bir “öncelemesi” olan Yeni Dünya (Brave New World, 1932) adlı yapıtlarının yayımlanmasıyla üne kavuştu. İnan­mış bir barışsever olarak 1934’ten sonra dünya halklarını uzlaşmaya ça­ğırdı. 1938’de Hollywood’a yerleşti ve bitniklerle hippilerin düşünce ustala­rından biri oldu.

BİR DÜŞÜNCELER EDEBİYATI

Romanlar, denemeler ve çeşitli oyun­lar yazmış olan Huxley, bu türler ara­sında kesin bir ayrım yapmamış, sü­rekli olarak sav öğesiyle düşsel kur­guyu iç içe geçirmiştir. Gerçek bir ya­zardan çok öğreti meraklısı bir aydm olduğu için eleştiriye uğramıştır. Ger­çekten de, en önemli romanlarındaki (Ses Sese Karşı; Yeni Dünya; Nice Yazlardan Sonra [After many a Summer]) kişilerin tümü de birer sözcü, özel durumları olan birer soyut gölge­dir. Önemli olan, bu kişilerin ruhsal durumları değil, dünya görüşleridir, dünyayı algılama biçimleridir. Sonuç olarak, söz konusu edebiyat, kuşkucu bir aydının ansiklopedi kültürüne da­yanarak yazdıklarından oluşan şema­tik bir düşünce edebiyatıdır.

İNSANIN BÜTÜNLÜĞÜ

İnsanlığa ilişkin tümüyle karamsar bir görüşü benimsemiş olan Huxley’in düşüncesi, gövde ve ruhu ayıran Hıris­tiyan anlayışına tümüyle karşı çıkan, amacı da inşam tinsel ve tensel bütün­lüğü içinde yemden ele almak olan, dinsel bir idealizme doğru evrimleşmiştir.

Bu yarı bilimsel, yarı gizemli anlayış, bilimin getirdiği yeni olanaklarla ruh­sal olguların bütününü kaynaştırıp ye­ni bir sonuca ulaşmayı amaçlar. Ay­nı zamanda Huxley’in uyuşturucula­rın gücü ve etkileri üstüne yaptığı araştırmalar, bitnik ve hippi felsefe­sini derinlemesine etkilemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.