Masaccio Kimdir?

İtalyan ressamı Masaccio (San Giovanni Valdarno, 1401 – Roma, 1429).

Asıl adı Tommaso di Ser Giovanni olan Masaccio’nun çok kısa süren ya­şamı üstüne pek bilgi yoktur. . Resim sanatını Masolino da Panicale’den öğrenen Masaccio, duygularının güçlülüğü, kompozisyonunun yalınlığı, hacimleri değerlendirmedeki ustalı­ğıyla Giotto’nun sanatmı sürdürdü. Michelangelo, Raffaello ve Leonardo da Vinci, onun yarattığı okulu sürdür­düler ve çalışmalarma Masaccio’nun fresklerini kopya ederek başladılar. Leonardo da Vinci yazdarında Ma­saccio’nun getirdiği yendiği şöyle açıkladı: “Giotto’dan sonra, bir yüz­yıldan fazla bir süre boyunca sanat yeniden gerdedi, çünkü ressamlar Gi­otto’nun yapıdarmı kopya etmeye baş­lamışlardı. Sonra, Floransalı Tomma­so (Masaccio) geldi. Resim alanında­ki yapıdarının yetkinliğiyle, doğayı, bu bütün ustaların en başta gelen hoca­sını örnek olarak almayanların, boş yere sanat yapmaya uğraştıklarım ka­nıtladı.”

Santa Maria del Camine Kdisesi’nde (Floransa) yer alan ünlü freskleri, yüz­lerdeki ve duruşlardaki ruhsal ger­çeklik, sonradan eklenen parçalar ya da yamalar gibi durmayan dekorlar­la insanların bütünleşmiş olması Ma­saccio’nun yapmak istediklerinin öne­mini yansıtır. Masaccio “uzam sorununa çözüm” bulmuştur. Perspektifin yaratıcılarından biri olan sanatçı bu açıdan ilk Rönesans ressamı sayılır: Dehası yeni araştırmalara yol açmış ve resim sanatı onunla arkaizmden, eskderi taklitten kurtulmuştur. Masaccio’nun en önemli yapıtmı Aziz Petrus’un Yaşamından Sahneler dizi­si oluşturur (Vergi, Dine Yeni Giren­leri Vaftiz Eden Aziz Petrus, vb.). Floransa’daki Santa Maria del Carmine Kilisesi’nin Brancacci Şapeli’nde bu­lunan bu resimlerin yanı sıra, Tekvin’ den alınma bir sahne olan Cennetten Kovulmuş Adem ile Havva trajik bir gerçekçiliği sergiler. Masaccio’nun öbür yapıtları arasın­da da şunlar sayılabilir: Bakire ve Ço­cuk İsa (Montemarciano); Azize Anna, Bakire ve Çocuk İsa (Floransa); Çar­mıha Gerilme (Napoli); Aziz Petrus’un Çarmıha Gerilmesi (Berlin); Teslis (Floransa’daki Santa Maria Novella).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.