Fransız ressamı La Tour ve Aydınlık ve Geceler Dönemi

Fransız ressamı (Vic Sur Seille, 1593- Le Nain kardeşler ve Callot’nun çağ doğru Nancy’de çırak olarak çalışma Luneville, 1652).  Le Nain Kardeşler ve Callot’nun cağdaşı olan Georges de La Tour, 1610’a ya başladı. Daha sonra İtalya’ya gittiği sanılan sanatçı, 1618’de Luneville’e yerleşti ve oradrefah a içinde ya­şadı. Sanatçı, en ünlü yapıtlarını 1643-1652 yıllan arasında, Otuz Yü savaşları bunalımı Lorraine’den uzak­laştırıldıktan sonra, gerçekleştirdi.

Aydınlık Dönem

La Tour’dan günümüze otuz kadar ya­pıt kalmıştır; ressamın günümüz du­yarlığına uygun düşen plastik anlatı­mı, çağımızda başarı kazanmasının başlıca nedenidir. Aziz Petrus ‘un Göz­yaşları (1645) ve Yadsıma adlı iki tab­losu sanat yaşamındaki iki büyük ev­renin dönüm noktalarını belirler; La Tour’un 1635’e kadar süren “aydın­lık” dönemini, sanatçıya ün sağlayan “geceler” dönemi izler.

Gece Bekçisi ve halci, 1630’a doğru “aydmlık”döneminin doruk noktasını belirler; sanatçının bu sıralarda ele aldığı temalar, Lorraineli gerçekçi ressamlarla Caravaggio’yu izleyen ressamların işledikleri temalara ya­kındır. Sanatçının, görünüşte yalın olan resim dili aynı zamanda özgün ve bilgincedir. La Tour günlük gerçekle­ri dikkatle izleyen bir gözlemcidir ve bu bakımdan Caravaggio’nun başlat­tığı doğacı akımda yer alır. Modelle­rindeki titizce çözümlemeler, sanatçı­nın, yazgısıyla karşı karşıya kalan in­sanın kafasında beliren soru işaretle­rini ve merakını yansıtmayı başardı­ğını gözler önüne serer.

La Tour, başlıca yapıtı sayılan Kare Ası Sahtekârı adlı tablosunu da iki kez yapmıştır.

Geceler Dönemi

Geceler, ressamın yaslılık dönemin­de gerçekleştirdiği yapıtlardan olu­şur. La Tour, 1642’ye doğru bilinme­yen bir nedenle canlı renklerden vazgeçerek, işlediği biçimleri karanlıkla­ra boğmaya başladı; ama ele aldığı te­malardan, günlük yaşamdan kesitler yansıtmayı ne kadar yeğlediği açıkça görülür. Marangoz Aziz Yusuf, La Madeleine, Çobanların Tapınması, Yeni Doğmuş Bebek gibi tabloları La Tour’un giderek günlük gerçekliği yansıtan ve en yüksek tinsellik dere­cesine ulaşan zihinsel bir yapıma yö­nelme kaygısına tanıklık eder.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.