Meclisin Bilgi Alma ve Denetim Yollarından Soru Nedir?

Meclisin Bilgi Alma ve Denetim Yollarından Soru Nedir? Klasik parlamenter hükumet sisteminde, yasama organının en önemli görevlerinden bir kümeyi, hükumet ve yönetimin denetlenmesi oluşturur. Meclisin hükumeti nasıl denetleyeceği Anayasada belirtilmiştir. Bunlar, soru, genel görüşme, Meclis araştırması, gensoru ve Meclis soruşturmasıdır.

Soru Nedir?

Soru, belli bir konuda bilgi edinmek üzere, milletvekillerinin başbakan, ya da ilgili bakandan soru sormasıdır. Sorunun biri sözlü, diğeri yazılı olmak üzere iki türü vardır. Her ikisi de önerge ile yazılı olarak sorulur. Yazılı soru, ilgili bakan ya da Başbakan tarafından, yazılı olarak cevaplandırılır ve Tutanak Dergisinde yayınlanır. Sözlü soru ise, Meclis kürsüsünden yine ilgili bakan, ya da Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılır.

Cevabı yeterli bulmayan milletvekilinin konuşma hakkı vardır. Sözlü sorunun cevaplandırılması, soru sahibi ile cevap veren bakan arasında bir «diyalog» biçiminde olur; oylamaya gidilmez (m. 98/2).

Aşağıda sıralanan konular soru konusu yapılamaz;

a) Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilebilecek konular;
b) Danışma niteliğinde olan sorular;
c) Başkanlığa verilmiş daha önceki gensoru önergesi ile aynı olan sorular.
Bu tür sorular, Meclis Başkanlığınca kabul edilmez ve işleme konulmaz. (İçt. madde 97).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.