Meclisin Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Karar Vermesi

Meclisin Ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Karar Vermesi, Anayasaya göre, mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar verme yetkisi Meclisindir (m. 87). Meclis ölüm cezalarının yerine getirilmesine, ya da getirilmemesine karar verirken, mahkemelerin yerine geçerek, yeni bir yargılamada bulunma-makta, sadece, yaşama hakkını tümden ortadan kaldıran ölüm cezasının toplumsal açıdan yerine getirilmesine gerek olup olmadığını kararlaştırmaktadır.

Meclisin, ölüm cezasının yerine getirilmemesine karar vermesi durumunda, kişiye verilmiş olan cezada herhangi bir değişiklik olmaz ve ölüm cezasına hüküm giymiş bir kişi olarak hapishanede kalır. Böyle olmakla birlikte, bunlardan yasanın öngördüğü şartla salıverme koşullarını yerine getirenler, şartla salıverme hakkından yararlanırlar. Şartla salıverme koşullarını yerine getirmeyenler ise, ömürlerinin sonuna kadar hapiste kalırlar.

Ölüm cezasının yerine getirilmesine Meclisin karar vermesi, Cumhuriyet dönemi Anayasalarının bir geleneği olmuştur. 1982 Anayasası hazırlanırken, bu yetkinin Cumhurbaşkanına verilmesi, Danışma Meclisince benimsenmiş ise de. Milli Güvenlik Konseyi, eskiden olduğu gibi, bu yetkinin Mecliste kalması görüşünü benimsemiş ve madde metni buna göre düzenlenmiştir.

Meclis bu yetkisini, yasa çıkartma yöntemi ile yerine getirmektedir. Ölüm cezasının yerine getirilmesine ilişkin yasa tasarısı Meclis Adalet Komisyonunca hazırlanmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.