Mengü Ertel Hayatı ve Sanatı

Mengü Ertel Türk afiş ve grafik sanatçısı (İstanbul, 1931).

Güzel Sanatlar Akademisi Dekorasyon Bölümü’nü bitirdikten sonra belli bir süre, sinema ve tiyatro dekorlarıyla ilgili çalışmalar yapan ve bu arada bir reklam ajansı kuran Mengü Ertel, ilk kişisel sergisini, Türk Alman Kültür Merkezi’nde, çoğunluğu basılmamış çalışmalarından oluşan tiyatro afişleriyle açtı (1969); bu sergiyi. Ankara ve İzmir’de açtığı sergiler izledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesi’nin yardımıyla, Doğu Berlin, Varşova, Brüksel, Berlin, Meu köln (1972), Münih (1973), Amsterdam, Zeit, Hoogaven (Hollanda).

Brno’da (Çekoslovakya) (1974) da sergiler açan Mengü Ertel, bu kişisel sergilerden başka, Varşova Afiş İki yılda bir Sergisi’ne (1966,1968,1976, 1978, 1980), Brno Grafik İkiyıldabir Sergisi’ne (1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980), İn Gelheim Am Rhein’da (Almanya) açılan Bergama Ser­gisi’ne (1972), Frechen (Almanya) 3. Grafik ikiyıldabir Sergisi’ne (1974), Cannes 2. Uluslararası Sinema Afiş­leri Sergisi’ne (1974), Paris Film Afiş­leri Sergisi’ne (1975), Doğu Ber­lin’deki Intergraphik’e (1976), Mel­bourne (Avustralya) Uluslararası Afiş Sergisi’ne (1977), Doğu Berlin Uluslararası Brecht Afişleri Sergi­si’ne (1978), Lahti (Finlandiya) 3. Afiş İkiyıldabir Sergisi’ne (1979) ka­tıldı. Bu sergiler nedeniyle çeşitli ka­taloglarda yapıtları yayımlandı, a fi s ve grafik sanatıyla ilgili yapıtlarda adından söz edildi.

Mengü Ertel Sanatı

En çok sergi açmış Türk grafik sanat­çısı olan Mengü Ertel’in Türkiye’de afiş sanatının yayılmasında ve say­gınlık kazanmasında büyük katkısı olmuştur. anlatımcılığın ağır bastığı afişlerinde, önem verdiği duyguyu aktarabilmek için çeşitli dokulardan yararlanır; bu arada bazı çalışmala­rında (özellikle basılmamış çalışma­larında), dokunun bildiriden de öne çıktığı görülür. Mengü Ertel’in sergi­lediği çalışmaların büyük çoğunluğu basılmamıştır. Baskı olanaklarının zorlaması, az afiş yaptırılması ve içindeki afiş tutkusu nedeniyle bu yola yönelen sanatçı, Jeanne d’Arc’ın Çilesi adlı afişi Cannes 2. Uluslarara­sı Sinema Afişleri) Sergisi’nde, özel ödüle aday gösterilmesine karşın, ba­sılmamış olması nedeniyle ödül ala­mayınca (1974), bir yıl sonra aynı afi­şi özel olarak bastırarak, Uluslararası Paris Film Afişleri Sergisi’ne gönder­miş, bu kez büyük ödülü, İngiliz Os- car Zarate’yle paylaşmıştır (1975). 1980 Moskova Olimpiyatları Ulusla­rarası Afiş Yarışması’ndaysa, 5 000 afiş arasından, on adet üçüncülük ödülünden birini kazanma başarısı­nı göstermiştir.

Mengü Ertel çeşitli grafik çalışmala­rının yanı sıra mimar Vedat Dalo- kay’m projesini hazırladığı İslâmâ- bâd Camisi’nin çini panolarının di­zaynını yapmış, 1983’te İstanbul Grafik Sergisi Amblem Yarışma­sında, 1984’te de İstanbul Grafik 83 Sergisi İhap Hulusi Afiş Yarışma- sı’nda ödül almıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.