Orhan Ersoy Hayatı ve Sanatı

Türk ressamı (Akçakoca, 1928). Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü bitirdikten (1957) sonra, Bolu Öğretmen Okulu ve Bolu Lisesi’nde resim öğretmenliği yapan Or­han Ersoy, yaklaşık on yıl süren bu görevinden sonra 1968’de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne ressam ve restorasyon uzmanı olarak atandı. Çeşitli grup sergilerine, bu arada özellikle Devlet Resim ve Heykel Sergileri’ne katılan Orhan Ersoy, 1971’de A.B.D’nde açılan Çağdaş Türk Resmi Sergisi’ne resim vermiş, 1976’da düzenlenen 37. Devlet Re­sim ve Heykel Sergisi’nde Koşu adlı yağlıboya tablosuyla başarı ödülünü, 1979’da Akbank tarafından düzenle­nen Tarihi ve Turistik Türkiye Sergi­si’nde bir manzara resmiyle başarı ödülü almıştır. Resmin yanı sıra şiir çalışmaları da bulunan Orhan Er­soy’un İki Pencere (1980) adlı bir ki­tabı vardır.

SANATI

Orhan Ersoy’un sanatı, öncelikle de­rin bir doğa gözlemine, renk ve çizgi bireşimi üstünde yoğunlaşan etüt ve araştırma disiplinine dayanır. Bolu manzaralarını konu alan ilk resimle­ri, izlenimcilikten kaynaklanan bir anlayışı yansıtmakla birlikte, doğa­nın kişisel yorumunu temel alır. Son­raki resimlerinde de bu tutum fazlaca değişmemiştir. Rengi ve dokusuyla yaşadığı çevreyi katkısız bir duyar­lıkla işlemek, gözlediği nesnelerin dışına çıkmamak, gözettiği başlıca değerler olarak etkisini her zaman göstermiştir. At yarışlarını konu aldı­ğı daha yeni çalışmalarında, hareket ve uyum öğelerinin, renkçiliğin, soyutlayıcı çabanın ve yer yer de anla­tımcı paletin etkili olduğu görülür. Orhan Ersoy, koşan atların bir arada oluşturduğu çizgisel ve renksel hare­keti, daha çok konudan soyutlanmış bir kompozisyon dengesinin kaçınıl­maz işlevi olarak ele alır. Dinamizm ve hareket, kavisli çizgilerin oluştur­duğu uyumlu düzen ve sanatsal for­mun vazgeçilmez bir öğe olarak taşı­dığı değer, kendi başına bir dizi sayı­labilecek bu resimleri ilginç bir düze­ye ulaştırır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.