Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz?

Meslek ahlakı deyince neler anlıyorsunuz? Ahlak: Bireylerin yaşamının bir parçası olan ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm ve uyulması gereken kurallar dizisidir.

Buna göre meslek ahlakı, mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları içerirken, meslek etiği bu kuralların sorgulanması, tartışılması, değerlendirilmesi ve kararlar verilmesidir. İş hayatındaki tüm ilişkiler belli bir etik anlayışına dayanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde iş yaşamında kurumsallaşmış olan yaklaşımı ülkemizde de benimsenmektedir. Özellikle iş yaşamındaki yoğun rekabet ortamı temel mesleki etik ilkelerine bağlı olmayı gerektirmektedir.

Meslek etiği belirli bir meslek grubunun etik ilkelerini meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir. Ülkemizde meslek etiği adına önemli tarihsel bir birikim vardır. Ahilik sisteminde meslek etiği oldukça iyi bir örnektir. İş yeri açma, müşteri ilişkileri, sevgi-hoşgörü, doğruluk dürüstlük vb. etik kurallar tüm dünyaya örnek olabilecek biçimde uygulanmıştır. Günümüzde de buna benzeyen temel meslek etiği ilkeleri vardır. Başlıca mesleki etik ilkeleri şunlardır:

  • Doğruluk: Doğru sözlülük yalan söylememe, içten ve dürüst davranma.
  • Yasallık: İş hayatında yasalara bağlı kalmak.
  • Yeterlik: Sorumluluk alma, mesleğinde yetkin olma, nitelikli olma.
  • Güvenirlik: Mesleğin gerektirdiği etik ilkelere bağlı olmak, rekabette doğru, dürüst davranmak.
  • Mesleğe bağlılık: Mesleği sevmek, mesleki gelişimine önem vermek.
  • Sorumluluk: Mesleği ile ilgili konularda kendi sorumluluklarının bilincinde olmak.
  • İnsan haklarına saygı: Temel insan haklarına iş yaşamının gerektirdiği boyutlarda saygılı olma.
  • Sevgi-hoşgörü: Mesleği ile ilgili insan ilişkilerinde sevgiyle ve hoşgörülü davranma.

Mesleki eğitim sistemimizde yukarıda açıklanan meslek etiği ilkeleri açısından iyi örnekler vardır. Bu örnekler tüm ülkemizdeki mesleki eğitim kurumlarına örnek olabilecek ve yaygınlaştırılıp iş yaşamına etki edecek boyutlara ulaşabilecektir. Bu nedenle başvuru sahipleri yukarıdaki esaslar çerçevesinde iyi örneklerini belirleyip gerekli başvuruyu yapabilirler.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.