Meslek Seçim Kişilik Testi

Açıklama: Her kategorinin kapsamına giren soruların cevaplarını çetele tutarak işaretleyiniz.
Her kategorideki işaretleri testin altına toplayınız. En yüksek “HOŞLANIRIM” cevapları hangi tipe ait ise bu, sizin ait olduğunuz kişilik tipini gösteriyor. En yüksek “HOŞLANMAM” cevapları ise, uzak olduğunuz kişilik tiplerini gösteriyor. Cevaplarınız daha çok “FARK ETMEZ” olarak toplanmışsa, kişilik özellikleriniz hâlâ belirginleşmedi mi acaba?

Yönerge: Aşağıda verilen her bir maddeyi okuyarak o etkinlikten hoşlanıp hoşlanmadığınızı ya da ne derece hoşlanabileceğinizi düşününüz. Sizin durumunuza en uygun yanıtı yandaki sütuna çarpı işareti (X) ile belirtiniz. Hoşlanırım Farketmez Hoşlanmam
1 Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek  X    
2 İnsanlara yeni bir hobi öğretmek      
3 Hava durumu tahmini için kişisel gözlemlerini kullanmak      
4 Bitki hastalıklarını incelemek      
5 Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak      
6 Resimler tasarlamak ve çizmek      
7 Bir iş yaptırmak için parayla eleman tutmak      
8 Bir bilim müzesini incelemek      
9 Gözlük için mercekleri parlatmak      
10 Modern yazarların yazı stillerini araştırmak      
11 Mikroskop gibi laboratuar aletlerini kullanmak      
12 Bir dükkanda envanter (kayıt) tutmak      
13 Bir kuş yemliği tasarlamak      
14 Bir oyun için takım oluşturmak      
15 Yeni bir satış kampanyası düzenlemek      
16 Bir toplantıyı yönetmek      
17 Vitaminlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştırmak      
18 Küçük bir işletmeyi idare etmek      
19 Bir makinenin nasıl kullanılacağı konusunda kılavuz hazırlamak      
20 Diğer insanların işlerini planlamak      
21 Küçük grup tartışmalarına katılmak      
22 Yeni bir cerrahi işlem hakkında yazılar okumak      
23  Mali bir hesaptaki hataları bulmak      
24 Bir rapor taslağındaki hataları bulmak için incelemek      
25 Planlar veya grafikler yapmak      
26 Fırtınadan sonra zarar görmüş bir ağacı onarmak      
27 Kusurlarını bulmak için üretilen mamulleri incelemek      
28 Telefonla iş idare etmek      
29 Acil durumlarda insanlara yardım etmek      
30 Bir kuruluşun parayla ilgili bütün işlerini yürütmek      
31 Müzik eseri bestelemek veya düzenlemek      
32 Filmler için konu müziği bestelemek      
33 Yeni yöntemler veya politikalar geliştirmek      
34 Biyoloji çalışmak      
35 Bir politik kurum için kampanyaya katılmak      
36 Maddeleri ayırmak, biriktirmek ve saklamak      
37 Bir toplum geliştirme projesinde çalışmak      
38 Bir daktilonun nasıl tamir edileceğini öğrenmek      
39 Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak      
40 Tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak      
41 Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek      
42 Yaratıcı fotoğraflar çekmek      
43 Masraflara ait hesap kayıtları tutmak      
44 Bir bandoda müzik aleti çalmak      
45 Bir orkestrada caz müziği çalmak      
46 Bir grup veya klüp için bütçe hazırlamak      
47 Depremin sebeplerini araştırmak      
48 Ünlü bir bilim adamının dersine katılmak      
49 Bir proje üzerinde başkaları ile beraber çalışmak      
50 Bir sinema filmi senaryosu yazmak      
51 Şirket hakkındaki şikayetleri konusunda işçilerle röportaj yapmak      
52 Mobilya yapmak      
53 Değerli taşları kesmeyi ve parlatmayı öğrenmek      
54 Yaralı bir insana ilkyardım yapmak      
55 Yerel bir radyo istasyonunda çalınması için müzik parçaları seçmek      
56 İl genel meclisinde çalışmak      
57 Mali raporları hazırlamak ve yorumlamak      
58 Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak      
59 Elektronik alet çalıştırmak      
60 Çocuklara, nasıl oyun oynanacağını veya nasıl spor yapılacağını göstermek      
61 Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek      
62 Bir magazin hikayesini anlatan çizimler yapmak      
63 Ziyaretçilere yol göstermek      
64 Diğer insanların bir problemin nasıl çözülebileceğine ilişkin kanılarını öğrenmek      
65 Bir sergiye gezi düzenlemek      
66 Uyuşturucu kullanan insanlara danışmanlık yapmak      
67 İş gazeteleri veya dergileri okumak      
68 Yıldızların oluşumunu öğrenmek      
69 Taksit ödemelerini tahsil etmek      
70 Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak      
71 Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak      
72 Metal bir heykel tasarlamak      
73 İnsanlara yasal doğruları açıklamak      
74 Kısa hikayeler yazmak      
75 İnsanlara mali kararlar vermelerinde yardım etmek      
76 Gelir vergisi kazancını düzenlemek      
77 Sertifika, plaket veya takdir belgesi hazırlamak      
78 Tiyatro oyunu, müzikaller gibi sanatsal etkinliklerin eleştirilerini yazmak      
79 Aylık bir bütçe planı yapmak      
80 Bir havuz veya gölde yabani bitkilerin hayatını araştırmak      
81 Bir tiyatro oyununda rol almak      
82 Bir resim çerçevesi yapmak      
83 İş gezilerine çıkmak      
84 Orman yangınları için gözetleme yapmak      
85 Yeni bir alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak      
86 Bir muhasebecilik sistemi kurmak      
87 Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmaya çalışmak      
88 Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek      
89 Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak      
90 Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek      

ARAŞTIRMACI

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;

1,3,4,8,11,17,22,34, 39,41,47,48,68,71,80

Belirgin Özellikler

Entelektüel, analitik düşünce yapısına sahip, rasyonel, eleştirel, titiz, sabırlı, yöntemci, bağımsız, çekingen, içedönük (popüler olmaktan hoşlanmayan)

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • Analitik gözlem yapma
 • Sistematik deneysel çalışmalar
 • Bilimsel çalışmalar
 • Fiziksel, biyolojik veya kültürel olguları araştırma

Tipik Meslekler

Biyolog, Genetikçi, Matematikçi, Kimyager, Fizikçi, Araştırma Analizcisi, Astronot, Antropolog, Tıp Teknisyeni

YARATICI

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;  

6,10,14,31,32,42,44,45 50,62,72,74,77,78,81

Belirgin Özellikler

Heyecan ve coşkuları dengesiz, hayalci, fevri, karmaşık, sezgileri güçlü, bağımsız, duygusal, uygucu olmayan (atipik), duyarlı ve etkileyici

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • Estetik faaliyetler
 • Tutkulu, bağımsız, sistematik olmayan aktiviteler
 • Sanatsal etkinlik ve ürünler yaratma
 • Bağımsız, yaratıcı çalışmalar

Tipik Meslekler

Yazar, Ressam, Aktör, Tiyatro Sanatçısı/ Öğretmeni, Müzisyen, Kompozitör, Dekoratör, Mimar

SOSYAL      

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;

2,21,29,37,49,55,58,60 64,65,66,73,87,88,90

Belirgin Özellikler

Yardımsever, sorumluluk sahibi, sosyal işbirliğine yatkın, empati kurabilen, arkadaş canlısı, içten, sabırlı, nazik, anlayışlı

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • İnsanlarla birlikteliği sağlayan aktiviteler
 • Başkalarını eğiterek geliştirmek, yardım etmek v.b.
 • Başkalarını ikna etme, yönlendirme

Tipik Meslekler

Sosyal Hizmet Uzmanları, Rehabilitasyon Danışmanları, Psikolog, Psikolojik Danışman, Halkla İlişkiler Uzmanı, Üniversite Hocaları, Öğretmenler

GİRİŞİMCİ 

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;

 

7,15,16,18,20,28,33,35 51,56,63,67,75,83,85

Belirgin Özellikler

Dışadönük, enerjik, kendine güvenli, atılgan, fevri, ikna yeteneği yüksek, sabırsız, meraklı, maceracı, iyimser, sosyal, konuşkan

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • Başkalarını ikna etmeye yönelik faaliyetler
 • Sosyal, eğlendirici etkinlikler
 • Organize edilmiş çalışmalar

Tipik Meslekler

Satıcı, Pazarlamacı, Komisyoncu, Menajer, Politikacı, Avukat

DÜZENLİ

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;

5,12,23,24,27,30,36,43 46,57,69,76,79,86,89

Belirgin Özellikler

Dikkatli, titiz, itaatkâr, tutarlı, esnek olmayan, düzenli, sebatkâr, vicdanlı özdenetimli, hayal gücünden yoksun, dengeli

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • Sistemli, kurallara bağlı aktiviteler
 • Nesnelerle ilgili sistematik çalışmalar
 • Kayıt tutma, hesaplama, kontrol işlemleri, veri işleme makineleri kullanma

Tipik Meslekler

Banka Veznedarı, Kütüphaneci, Daktilograf, Postacı, Muhasebeci, Kitapçı, Finans Elemanı

GERÇEKÇİ

Aşağıdaki sorulara cevabınız hoşlanırım ise;

9,13,19,25,26,38,40,52 53,54,59,61,70,82,84

Belirgin Özellikler

Sabırlı ve hoşgörülü, pratik, maddeci, erkeksi, antisosyal, uygucu, içten, doğal, sebatkar, içgörüleri ve başarma güdüleri fazla gelişmemiş

Baskın Talepler/Etkinlikler

 • Kas faaliyeti, motor koordinasyonu gerektiren işler
 • Açık havadaki işler
 • Mekanik, sistematik çalışmalar
 • Nesneler, eşyalar, makineler ve hayvanlarla ilgili etkinlikler

Tipik Meslekler

Otomobil Tamirciliği, Her Çeşit Araç Teknisyenliği, Elektrikçi, Mühendislik, Ziraat ile ilgili meslekler, Ormancılık, Denizcilik, Beden Eğitimi Öğretmenleri

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

 1. bir türlü karar vermiyorum bir kaç farklı mesleğe ilgi duyuyorum üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken çok zorluk yaşıyorum kararsızlığım yüzünden derslerime odaklanamıyorum ne olur bana yardımcı olur musunuz??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.