Ümmet Nedir?

Ümmet Nedir? Batı’daki millet kavramından daha geniş olarak ümmet kavramı, lslami dünya görüşünde ve İslam’ın peygamberinin manevi şahsiyeti etrafında birleşmiş Müslüman toplumunun adıdır. Bu itibarla dil, renk, iklim, ırk ve sınır tanımayan evrensel bir kavramdır. Hatta İslami inanışa göre, bütün insanlık Hazret-i Peygamber’in ümmeti durumundadır. Müslüman olanlara Ümmet-i icabet (Çağrıya olumlu cevap vermiş olanlar); gayri müslimlere ise, Ümmet-i davet (Çağrılanlar) denir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.