Sizce Peygamberler ne gibi özelliklere sahiptir?

Sizce Peygamberler ne gibi özelliklere sahiptir? Bu konuda neler biliyorsunuz? Hz. Muhammed (s.a.v.) bizler gibi bir insandır. Ancak onu diğer insanlardan ayıran belirgin bir özel­liği vardır. Bu özellik onun, insanlar arasından seçilmiş bir peygamber olması, Yüce Allah’tan vahiy  almasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili bir ayette, “De ki… Bana İlah’ınızın bir tek İlah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin…”( Fussilet suresi, 6. ayet.) buyrulmuştur. Başka bir ayet mealinde  ise Hz. Muhammed’in bütün insanlığa gönderilmiş evrensel bir peygamber olduğu şöyle ifade edilmiştir. “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik…” (Sebe suresi, 28. ayet.) Hz. Muhammed’in peygamber olmasının ona yüklediği bazı görev ve sorumluluklar vardır. Kur’an’ı açıklamak, insanları uyarmak, ahlaki açıdan insanlara örnek olmak vb. bunlardan bazılarıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.