Sabahattin Kalender Hayatı ve Başlıca Eserleri

Sabahattin KalenderTürk bestecisi (Kosova, 1919). 1930’da Ankara Devlet Konservatuvarı’na girerek Haşan Ferit Alnar’ın öğrencisi olan Sabahattin Kalender, 1943’te Kompozisyon, Orkestra Şefli­ği ve Piyano Bölümlerini bitirip aynı okulda kontrapunto ve çalgıbilgisi dersleri verdi. Bu arada orkestra için bestelediği İntermezzo ve Konser Uvertürü, 1944’te Riyaset-i Cumhur Flarmonik orkestrası tarafından ses­lendirildi. Besteci, aynı yıllarda bir de piyano için Süit yazdı.

1948’de devlet yarışma sınavını kaza­nan Sabahattin Kalender, Paris Konservatuvarı’nda dört yıl müzik eğitimi gördü. Paris’te Honegger ve Milhaud gibi ünlü bestecilerin öğrencisi ol­du.

Yurda döndükten sonra Ankara Devlet Operası’na piyano eşleyicisi ve orkestra yöneticisi olarak atandı. 1955’ten sonra opera orkestrasının şefi ve 1962’den soma genel müzik yö­netmeni oldu. Bu arada Devlet Senfo­ni Orkestrası’mn halk konserlerini ve TRT Oda Orkestrası’m yönetti. 1962’de yazdığı Nasreddin Hoca ope­rasını, hüzünlü ve yalmz geçen genç­lik yıllarının karşıt bir simgesi olarak bestelediğim belirten Sabahattin Ka­lender, Nasreddin Hoca’nm neşesini müziğe yansıttı. Müzikte böylece nük­teli anlatıma yönelen besteci Boncuk­lar ve Cmcıklar (1966) adlı yapıtları­na da Türk folklorunun canlı neşesi­ni kattı.

Daha soma Karagöz, Deli Dumrul (Su­at Taşer’in librettosu üstüne) ve Ata­türk’ün Kurtuluş Savaşı günlerindeki anılarım konu alan Ateş ve İnanç (Os­man Güngör Feyzioğlu’nun librettosu üstüne; 1982’de tamamlandı ve ses­lendirildi) adlı operaları besteledi. Günümüzde Ankara Devlet Operası ve Balesi’nde orkestra şefi olarak ça­lışan ve Ankara Devlet Konservatuva- rı’nda bando şefliği, kontrapunto, füg dersleri veren Sabahattin Kalender bütün yapıtlarında Türk halk ezgile­rinin renk ve ritimlerinden yararlan­mış, bu özü en yalın biçimiyle koruya­bilecek orkestrasyon ve armoni çatı­sını kurmuştur.

Başlıca Eserleri

Orkestra için: İntermezzo (1944); Konser Uvertürü (1944); Boncuklar (1966); Cıncıklar (1966); Köy Ovalan (1970; 1970 TRT Ödülü).

Opera: Nasreddin Hoca (1962); Ka­ragöz; Deli Dumrul; Ateş ve İnanç (1982).

Solo çalgı için: Piyano Süiti (1947); Türk Rapsodisi (eşliksiz keman, 1949).

Şan: Şan ve piyano, şan ve orkestra için şarkılar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.