Orta Asya’nın coğrafi özellikleri ve iklimi Türklerin yaşamını hangi

Orta Asya’nın coğrafi özellikleri ve iklimi, Türklerin yaşamını hangi yönlerden etkilemiş olabilir? Orta Asya’da iklim ve coğrafi şartlar çok çetindi. Bölgenin yükseltisi 1200-1400 metre arasında değişirdi. Buradaki Altay dağlarının yüksekliği 4600 metreye ulaşıyordu. Orta Asya çok az yağış almakta, kış sıcaklıkları -50 dereceye kadar düşmekteydi.

Bozkırdaki şartlar Türklerin yaşayışlarını örf ve adetlerini etkilemiştir. 

Bozkırlar, geniş otlaklar nedeni ile hayvancılığa elverişli idi, Tarım ise daha sınırlı bölgelerde yapılabiliyordu. Türkler bozkır şartları gereği göçebe bir hayat yaşıyordu. Keçe çadırlarda otururlardı. Koyun, at, sığır gibi hayvanlar beslerlerdi. Hayvanlarına otlak bulabilmek amacıyla yaylak ve kışlak arasında dolaşıyorlardı. 

Orta Asya’nın acımasız şartları ve göçebe yaşamı Türk insanını yaşayabilmek için silahlı örgütlenme yanında insan sağlığı, hayvan sağlığı, tarım, meteoroloji, yön tayini, coğrafya, hayvansal üretim ve dokumacılık konularında uzmanlaştırdı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.