Orta Asyanın Coğrafi özellikleri Türklerin özelliklerini nasıl etkilemiş olabilir?

Yanda yer alan resimden hareketle Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinden yaşayanların sosyal ve ekonomik özelliklerine ilişkin neler söylenebilir? Orta Asya’nın Coğrafi özellikleri Türklerin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini nasıl etkilemiş olabilir?
orta asyada yaşam

Türk tarihinin ilk dönemleri Orta Asya bozkırlarında geçmiştir. Bozkırdaki şartlar Türklerin yaşayışlarını, örf ve adetlerini derinden etkilemiştir.

Bozkırlar, geniş otlaklar nedeni ile hayvancılığa elverişli idi. Tarım ise daha sınırlı bölgelerde yapılabiliyordu. Türkler, bozkır şartları gereği göçebe bir hayat yaşıyordu. Keçe çadırlarda otururlardı. Koyun, at, sığır gibi hayvanlar beslerlerdi. Hayvanlarına otlak bulabilmek amacıyla yaylak ve kışlak arasında dolaşıyorlardı. Orta Asya’nın acımasız şartları ve göçebe yaşamı Türk insanını yaşayabilmek için silahlı örgütlenme yanında insan sağlığı, hayvan sağlığı, tarım meteoroloji, yön tayini, coğrafya, hayvansal üretim ve dokumacılık konularında uzmanlaşmıştı.

Bozkırda göçebe bir yaşantı süren Türkler her an yer değiştirme imkanına sahipti. Ata sahip olmaları göç konusunda önemli avantaj sağlamıştır. Geçim kaynağı olan hayvanları alarak hür iklimlere göç edebilirlerdi. Türkler bu özellikleri sayesinde esarete boyun eğmeden yaşamışlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.