Ortaöğretim Kurumları Hakkında Genel bilgiler ve Özellikleri

Orta öğretim Kurumları

Genel Liseler

Öğrencilere ortaöğretim seviyesinde genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bu okulların öğretim süresi 4 yıl olup okullara öğrenciler sınavsız alınmaktadır.

Anadolu Liseleri

Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlayan liselerdir. Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek öğrenmeleri hedeflenmektedir. İlköğretim sonrası dört yıl süreli merkezi sınavla öğrenci alan öğretim kurumlarıdır. Öğrencileri hem hayata hem de yüksek öğretime hazırlarlar.

Anadolu ve Güzel Sanatlar Liseleri

Öğrencilerin güzel sanatlar alanında, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarıdır. Resim gibi özel yetenek gerektiren yüksek öğretim programlarına hazırlarlar. Öğretim süresi dört yıl olan bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Yabancı dil eğitimi de verilir.

Askeri Liseler

Öğrencilerin yatılı olarak eğitim gördüğü bu liselerin öğretim süresi dört yıldır. Harp akademilerine öğrenci yetiştiren askerî liseler Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.

Fen Liseleri

Fen ve matematik alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri, aynı alanlardaki yüksek öğretime hazırlarlar. Öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerine imkân sağlayan bu okulların öğretim süresi dört yıldır. Merkezî sınavla öğrenci almaktadırlar.

Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulayan Liseler

Mesleki ve teknik eğitimin verildiği bu liselerde öğretim süresi dört yıldır. Ticaret Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi bu eğitimin verildiği kurumlardan bazılarıdır.

Polis Koleji

Lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan bu kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Çeşitli illerde bulunan bu okullar, yatılıdır. Öğrenciler resmî üniforma giyerler. Polis akademilerine öğrenci yetiştirirler.

Sosyal Bilimler Liseleri

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında yetenekleri yüksek olan öğrencileri, aynı alanlardaki yüksek öğretime hazırlar. Bu okullarda öğretim süresi bir yılı hazırlık olmak üzere beş yıldır. Merkezî bir sınavla öğrenci alan bu okullarda Türkçe – Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan vardır. Yabancı dil eğitimi de verilir.

Spor Liseleri

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, beden eğitimi ve spor alanlarında eğitim veren liselerdir. Başarılı sporcu yetiştirmek en önemli amaçlarıdır. Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili yüksek öğretim kurumlarına öğrencileri hazırlarlar. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bu liselerin öğretim süresi dört yıldır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.