Osmanlı Beyliği’nin büyük bir devlet hâline gelmesini sağlayan unsurlar nelerdir?

Sizce Osmanlı Beyliği’nin büyük bir devlet hâline gelmesini sağlayan önemli unsurlar nelerdir?

Osmanlı  Beyliği küçücük bir uç beylikken kısa zamanda devlete ve sonra imparatorluğa ulaşmıştır. Toprakları söğüt ve çevresi ile sınırlıyken, 3 kıtaya yayılmıştır. Bu hızla büyüme ve genişlemeye sebep olan unsurlar;

– Anadolu Selçuklu devletinin etkisi Anadoluda çok azalmış, 1243 Kösedağ savaşından sonra Anadolu’da beylikler ortaya çıkmaya başladı. Anadolu’daki bu siyasi parçalanmışlık Osmanlı Beyliğinin büyümesine zemin hazırlamıştır.

– Bizans günden güne zayıflamış, tekfur denilen yerel yönetimler merkezi bizansı dinlemiyorlar, kendi başlarına hareket ediyordu. Bu durum Osmanlının işini kolaylaştırmış, tekfurları birer birer almıştır.

– Osmanlığı Beyliği Bizansa komşu bir beylikti, bu beylikte gaza ve cihad inancı çok kuvvetliydi. Osmanlı’nın gaza yapabileceği topraklar hemen yakınlarındaydı. Bu inançlarından da kuvvet alarak, İznik, İzmit, Bursa gibi Ekonomik merkezleri kısa sürede almışlardır.

– Osmanlı ilk önce Bizansa yönelmiş, Anadoludaki beylikler arasındaki çekişmelere karışmamıştır. Böylece Osmanlı Bizans içinden topraklarını genişletmiş, diğer beylikler tarafından saygı görmüş, onlarla savaşmamıştır. Bundan dolayı ilk zamanlarda osmanlı Anadolu sınırlarının korumak zorunda kalmadı batıda daha rahat hareket etti.

– Bu dönemde Balkanlarda birlik yoktu. Kendi aralarında sürekli mücadele ve savaş ediyorlardı. Bu durumda osmanlıya uygun bir ortam hazırlamıştır.

– Fethedilen yerlerde hakimiyet kurabilmek ve orasının savunması ve güvenliğini kolay yapabilmek için o yerde nüfus üstünlüğüne gerek vardır. Türkmen göçleri Osmanlıya bu üstünlüğü sağladı. Fethedilen yerler kolayca Türkleşti, hoşgörülü ve doğru bir yönetimle buralarda sorunlar yaşanmadı.

– Osmanlıda eski Türk devletlerinde uygulanan sistem hatası görülmüş, merkezi güçlü bir yönetim uygulanmıştır. Ülke toprakları hanedanın ortak malıdır, düşüncesinden vazgeçilmiş, tek söz sahibi padişah olmuştur. Bu merkezilik Osmanlının yayılmasını kolaylaştırmıştır.

– Osmanlı fethettiği yerleri istila etmemiş, oraları yurt yapmış, diğer din ve milletlere hoşgörü ile yaklaşmış, din özgürlüğü tanımıştır. Alınan yerler kalıcı olmuştur. Uygulanan tımar sistemi de devlet otoritesini her yere götürmüştür.

– Avrupa’daki yüzyıl savaşları, Osmanlı’nın Avrupa’da ilerleyişini hızlandırmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.