Partiler Yelpazesi Nedir?

Partiler Yelpazesi Nedir? Partiler Yelpazesi, siyasal partilerin ideolojileri parti programlarında yer alır. Programlar, yalnız partinin ekonomik ve sosyal dünya görüşünü yansıtmakla kalmaz, bunların uygulamaya konuş biçimlerini de yansıtır. Bütün bunlar, ülkenin içinde bulunduğu sosyal siyasal ve ekonomik koşullarla çok yakından ilgilidir.

Partilerin ideolojik eğilimleri incelendiğinde, partilerin soldan sağa doğru bir yelpaze oluşturdukları görülür. Sınırsız çok partili rejimlerde, sağdaki aşırı uç faşist, soldaki aşışı uç ise, komünist partiler tarafından temsil edilir. Sınırlı çok partili rejimlerde ise, aşırı uçlar, kural olarak yer almayacağından, ya da çok sıkı koşullar altında çalışabildiklerinden, sınırlı çok partili rejimlerde partilerin programlarını demokratik yol ve yöntemlerle gerçekleştirecekleri var sayılmaktadır.

Partiler yelpazesine bakıldığında, sağda aşırı uç olan faşist partilerden sonra, totaliterliği kabul etmeyen demokratik sağ partiler yer alır. Solda aşın uç olan komünist partilerden merkeze doğru orta sosyalistler, merkeze en yakın olanlar da sosyalleştirilmiş demokrasiyi benimseyen, başka bir deyişle ortanın solunda olan partiler yer alır. Sağ ve sol partileri, ortaya doğru kesin çizgilerle birbirinden ayırmaya olanak bulunmadığından, ikisi arasında kalan partilere orta, başka bir deyişle merkez partileri adı verilir.

Günümüzde bu ayırım, aşırı uçları belirlemenin dışında önemini yitirmiştir. Bir partinin sağda yer alması, faşist olmasını gerektirmediği gibi, solda yer alması da, komünist olmasını gerektirmez. Partiler ister sağda, ister solda yer alsınlar, toplumdaki gelişmelere programlarını uydurmak zorundadırlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.