Siyasi Partilerin Görevleri Nelerdir?

Siyasi Partilerin Görevleri Nelerdir? Siyasal Partilerin Görevleri, halk yığınlarının, siyasal iktidarı etkilemesini ve işleyişine katılmasını sağlamada birer araç olan siyasal partilerin başlıca görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Aracılık görevi

Partiler, halk ile iktidar arasında aracılık yapan kuruluşlar olmuştur. Seçimlerde adayların kişisel nitelikleri ve güçleri ikinci planda kalmış, partiler ön plana geçmiştir. Seçimlerde adaylar değil, partiler önemli olmuştur. Seçilenler de, ulusun temsilcisi olarak hareket serbestliklerini kaybetmişler ve tümü ile mensup oldukları partinin egemenliği altına girmişlerdir. Temsilcilerin, ne yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğini, parti söylemeye başlamıştır. Böylece halk ile iktidar arasındaki aracılık görevi, bireysel olmaktan çıkmış, partiler bu görevi üstlenmişlerdir.
Bu aracılık görevi, seçim mekanizması ile gerçekleştirilmektedir. Seçimlere katılma, siyasal partilerin önemli görevlerinden biridir. Bu da, aday gösterme, parti lehine kamu oyu oluşturma, seçimlere büyük ölçüde katılmayı sağlama biçiminde olmaktadır. Parti ve seçim mekanizması ile temsili demokrasi işlerlik kazanmaktadır.

Yönetme görevi

Partilerin görevlerinden biri de, iktidara gelmek, programlarında ve seçimlerde söz verdikleri politikayı uygulamak ve gerçekleştirmektir. Çoğunluğu sağlayan parti veya partiler, hükümeti oluşturur ve hükümetin sorumluluğunu taşırlar. Partinin, hükümet üzerinde belli bir etkisi ve denetimi vardır. Bu konuda parti disiplini, belli bir politikayı izleme ve uygulamada etkili olmaktadır.

Marksist-Leninist rejimlerde, ulusal politikayı saptama ve yürütme, komünist partisi tarafından etkin bir biçimde yerine getirilmektedir. Çünkü parti, devlet mekanizmasına tümden egemendir. Devletle parti iç içedir. Bu görev, çoğulcu demokrasilerde daha zayıf bir biçimde yerine getirilmektedir. Belli ölçüde yürütme organı partiden bağımsız olarak çalışabilmektedir. Parti ile devlet birbirine karışmış, iç içe girmiş değildir. Buna karşın, ulusal politikanın saptanmasında ve uygulanmasında iktidar partisinin etkisinin büyük olduğu kuşkusuzdur.

İktidarı eleştirme ve denetleme

Siyasal partilerin önemli bir görevi de, muhalefette oldukları zaman, iktidarı eleştirmek ve denetlemektir. Bu yolla muhalefet partileri, kamu oyunu etkilemeye, kendi lehlerine oluşmasını sağlamaya çalışırlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Siyasi Partilerin Görevleri süper bi şey olmuş teşekkürlerrr yardımcı kaynaklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.