Siyasal iktidarın amacı nedir?

İktidarın amacı, topluma yön vermek, devlet görevlerinin yerine getirilmesine aracı olmaktır. Devletin gerçekleştireceği amaca, genel olarak, kamu yararı denir. Kamu yararı tüm toplumun yararıdır. Kamu yararı, geniş kapsamlı bir deyimdir. İçeriği, zamana ve devlet anlayışına göçe değişir. Bunda etkili olan, siyasal iktidardır. Kamu yararı, kısaca belirtmek gerekirse, bireylere, insan hay siye’ ; ne yaraşır bir yaşam düzeyi sağlamaktır.

Toplumu yönlendirme, uygulanan rejimin niteliğine göre değişir. Sosyalist bir rejimde, toplumu yönlendirme işlevi açıkça tanınmakta, yönü ve ulaşılacak amaç belirtilmektedir. Bu da, komünist bir topluma ulaşmadır. Bu değişmeyi uzun solukta devlet tüm zorlayıcı gücünü kullanarak, siyasal, ekonomik, hukuksal ve toplumsal değişiklikleri, yerine göre inandırarak, yerine göre karşı koymaları kırarak yapar. Sosyalist devletlerin anayasalarında toplumun yönlendirileceği amaç açıkça belirtilmiştir.

Çoğulcu rejimlerde ise, toplumun yönlendirilmesi, sosyalist rejimler kadar açık değildir. Bu, çoğulcu rejimin toplumun yönlendirilmesi konusunda herhangi bir görüşe sahip olmadığı anlamına gelmez. Bu suskunluk, çoğulcu rejimin egemen olmadığı ülkelerdeki toplum biçimini koruma ve geliştirme anlamına gelir. Çoğulcu rejimlerde, iktidarın toplumu yönlendirmesi oldukça sınırlıdır; toplumu değiştirme görevi yoktur. Çoğulcu toplumlarda, siyasal ve ekonomik özgürlükler korunarak, sistemden kaynaklanan toplumsal eşitsizlikleri giderici bazı önlemler alınmakta, bir denge sağlamaya çalışılmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest