Redoks Tepkimeleri

Elektron alış verişinin olduğu kimyasal tepkimelere indirgeme ve yükseltgenme tepkimeleri ya da redoks tepkimeleri denir.

Bir redoks tepkimesinde hem indirgeme yarı tepkimesi hem de yükseltgenme yarı tepkimesi görülür.

İndirgenme:  Bir elementin elektron alarak değerliğinin küçülmesine indirgenme denir.

Örneğin,   X+3e– →X -3

Ag+ + e– → Ag

Cl-1  + e → Cl-2 

Yükseltgenme : Bir elementin elektron vererek değerliğini artırmasına yükseltgenme denir.

Örneğin;   X → X+ + e

2F → F2 + 2e

Fe→ Fe+3 + e

Bir redoks tepkimesinde kendi indirgenirken başka maddenin yüseltgenmesini sağlayan  maddeye yükseltgen, kendisi yükseltgenirken başka maddenin indirgenmesini sağlayan maddeye  de indirgen madde denir.

Na → Na+ + e–    (yükseltgenme yarı tepkimesi)

Ag+ + e → Ag     (indirgenme yarı tepkimesi)


Na + Ag+ → Na+ + Ag   (redoks tepkimesi)

Örnek olarak verilen redoks tepkimesinde ;

Tepkime başındaki Na elementi  tepkime sonunda yükseltgendiği için indirgen,

tepkime başındaki  Ag+ iyonu ise tepkime sonunda indirgendiği için yükseltgen özelliği göstermiştir.

(Na :indirgen  Ag:yükseltgen)

Kısaca bir redoks tepkimesinde elektron veren indirgen, elektron alan da yükseltgendir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.