İki Dünya Savaşı Arasında Bilim, Sanat, Edebiyat Ve Mimari Alanlarında Yaşanan Önemli Gelişmeler Nelerdir?

 • Sanayide kullanılan petrol ve elektrik günlük yaşamın da bir parçası olmaya başladı.Buna bağlı olarak elektrikli araçların kullanımı yaygınlaştı.
 • Taşıt yapımında seri üretim hızlanmıştır.
 • Avrupa ‘da kara ve demir yolu ulaşımı gelişmiştir.
 • Kıtalar arası ulaşımda gemilerle birlikte uçak teknolojisi de gelişmiştir.
 • Şehircilik ve mimari gelişmiştir.Mimaride  Bauhaus akımının etkileri görülmüştür.
 • Gazete, radyo, fotoğraf,çizgi film ve sinema halkın kültürel gelişimini sağlamış ve siyasi faaliyetler için de kullanılmıştır.
 • Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle haberleşme ve kültürel etkileşim  artmıştır.
 • 1920’li yılların sonuna doğru sesli sinema gelişmiştir.
 • Einstein’in İzafiyet Teorisi ile yeni bir çığır açmıştır.
 • Rutherford, nükleer protonu; Anderson, pozitif elektronu; Chadwick, nötronu keşfederek bilim dünyasına  katkıda bulunmuştur.
 • Frederic Et İrene, Enrico Fermi ve joliot Curie ypay radyo aktiviteyi bulmuştur.
 • Tıp alanında da gelişmelerle bazı hastalıkların tedavisi için aşı  ve ilaçlar bulunmuştur.Organ nakli denenmeye başlanmıştır.
 • Alexander Fleming penisilini keşfetmiştir.Bazıları şöyle der:”ikinci dünya savaşı olmasaydı penisilin de olmazdı.”
 • Banting ve   Best insülini bulmuştur.
 • Felsefe alanında ise Fenomenoloji ve Varoluşçuluk akımları ortaya çıkmıştır.Bu dönemde birçok yazar topluma  eleştirel bir bakış açısı ile eserler vermiştir.1929 krizinden sonra Amerika’nın sosyo ekonomik durumu John Steinbeck’in Gazap Üzümleri adlı eserine konu olmuştur.
 • Burjuva sanatını reddeden ‘Sürreailizm” akımı Zürih’te ortaya çıkmıştır.Bu akım daha çok kendini resim sanatında göstermiştir. Salvador Dali bu akımın en önemli temsilcilerinden biridir.
 • Ekspresyonizm akımı savaş öncesindeki etkisini arttırarak sanat dünyasını etkilemiştir.
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.