Reform hareketlerinin bilimsel gelişme sürecine etkisi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?

Reform hareketlerinin bilimsel gelişme sürecine etkisi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Orta Çağ boyunca Katolik kilisesi amacından uzaklaşmıştı. Roma’da Vatikan sarayında oturan papalar, kendilerini Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekili olarak görüyorlardı. Kilise ve din adamları çok zenginleşmiş, oldukça geniş topraklara sahip olmuşlardı. Din adamları, soylular gibi zevk ve eğlence içinde yaşamaya başlamışlardı. Dini kendi çıkarları için kullanıyorlardı. Halk ise oldukça yoksullaşmış, kilise ve din adamlarının topraklarında karın tokluğuna çalışıyordu. Haçlı Seferlerindeki başarısızlık, Coğrafi Keşifler ve Hristiyanlıktaki bazı inançların yanlışlığının anlaşılması kiliseye ve din adamlarına olan güveni sarstı. Rönesans Dönemi düşünceyi dinin baskısından kurtarıp özgürleştirmişti. Özgür düşünce aydınların ve din adamlarının, kilisenin uygulamalarını değerlendirip eleştirmeye başlamasına yol açmıştı.

martin lutherin resimi

XVI. yüzyılda ilk kez Almanya’da başlayan Reform Hareketleri daha sonra Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine yayıldı. “Yeniden şekil vermek” anlamına gelen reform, Katolik kilisesini aslına döndürmek amacıyla yapılan değişiklik ve düzenlemelerdir. Reform Hareketleri, Katolik mezhebinin parçalanarak Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizim gibi yeni mezheplerin ortaya çıkmasına yol açtı. Kilise ve din adamları saygınlığını kaybetti.

Protestanlığın yayıldığı yerlerde kilisenin mallarına el konuldu. Eğitim ve öğretim kilisenin elinden alınarak laikleştirildi. Böylece Avrupa’da düşünceyi ve gelişmeyi engelleyen dini etkenler ortadan kalkmış oldu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.