Savaş İlanı Nasıl Verilir? Meclisin Karar Alması

Savaş İlanı Nasıl Verilir? Meclisin Karar Alması, 1924 Anayasasında kısaca, «harp ilan etmek» diye belirtilen yetki, Anayasada, 1961 Anayasasında olduğu gibi, ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiştir (m. 92). Buna göre, uluslararası hukukun meşru saydığı durumlarda savaş hali ilanına ve silahlı kuvvetlerin yabancı memleketlere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına izin verme yetkisi Meclisindir. Anayasada ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, veya uluslararası nezaket kurallarının gerektirdiği durumlar için, yürütme organına serbestlik tanımıştır. Bu nedenle, uluslararası antlaşmalar gereği, yabancı kuvvetlerin Türkiye’ye girip çıkması, Meclisin iznini gerektiren konulardan değildir.

Bundan başka Anayasa, 1961 Anayasasından farklı olarak, Cumhurbaşkanına, Meclis tatilde veya ara vermede iken, ülkenin silahlı bir saldırıya uğraması durumunda, Türk silahlı kuvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisi de tanımıştır (m. 92/2).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.