Soğan zarında gözlemlediğiniz yapılar hangi geometrik şekle benziyor?

1. Soğan zarında gözlemlediğiniz yapılar hangi geometrik şekle benziyor?

Soğan zarından alınan hücre bitki hücresidir. Görünümü köşeli bir yapıda gözükmektedir.

soğan zarı hücresi

2. Yanak içinden aldığınız örnekte gözlemlediğiniz yapıların şekilleri nasıldır?

Yanak içinden alınan hücre, hayvan hücrelerine örnek teşkil etmektedir. Bu hücrelerin görünümü yuvarlak ve oval yapıdadır.

3. Gözlemlediğiniz her iki yapı arasındaki benzerlik ya da farklılıklar nelerdir?

Çıplak gözle görülemeyip mikroskoplarla görülürler. Hücre zarı bulunur. Sitoplazma bulunur. Çekirdek bulunur. Koful bulunur. Mitokondri bulunur. Ribozom bulunur. Endoplazmik retikulum bulunur. Golgi cisimciği bulunur.

4. Soğan zarı ve yanak içinden alınan örneklerde gördüğünüz yapıları diğer canlılarda da görebilir misiniz?

Bütün canlılarda bu gördüğümüz hücrelere benzer hücreler görülmektedir.

Etkinlik gereklikleri

Büyüteç, su, damlalık, mikroskop, 4 adet lam, 4 adet lamel, kuru soğan, bisturi, penset, siyah mürekkep, yeşil gıda boyası, metilen mavisi, kürdan

– Sınıfınızda beşer kişilik gruplar oluşturunuz.
– Kuru soğanı öğretmeninizin yardımı ile bisturiyi kullanarak dört parçaya bölünüz.
– Soğan yaprakları arasındaki soğan zarından birini penset yardımıyla çıkarınız. Çıkardığınız bu zarı büyüteçle inceleyiniz.
– İncelediğiniz zarı bisturi ile üç parçaya bölüp her bir parçayı bir lam üzerine koyunuz.
– Damlalık yardımıyla lamlar üzerindeki zarlara sırasıyla bir damla su, bir damla yeşil gıda boyası ve bir damla siyah mürekkep damlatınız.
– Hazırladığınız preparatları mikroskopta inceleyip gördüklerinizi defterinize çiziniz.
– Temiz bir lam üzerine damlalıkla bir damla su damlatınız.
– Yanağınızın iç yüzeyinden kürdan yardımıyla biraz tükürüklü madde sıyırınız.
– Yanağınızın iç yüzeyinden aldığınız maddeyi lam üzerindeki suda daireler çizerek iyice yayınız.
– Yaydığınız maddenin üzerini lamelle hava kabarcığı kalmayacak şekilde kapatınız.
– Hazırladığınız preparatı mikroskopta inceleyip gördüklerinizi defterinize çiziniz.
– İncelediğiniz preparattaki lamelin kenarından damlalık yardımıyla metilen mavisi damlatınız.
– Preparatı tekrar mikroskopta inceleyiniz. Gördüklerinizi defterinize çiziniz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.