Sperm Tohum Yumurta Çiçek Nedir?

Sperm Tohum Yumurta Çiçek Nedir?

Sperm Nedir?

Sperm baş, boyun ve gövde olmak üzere üç kısımdır. Genetik materyeller Sperm başı içerisinde bulunur. Spermin baş kısmında olan yapısal bozukluklar (morfolojik bozukluklar) spermin döllenme yeteneğini sınırlayan önemli faktörlerin başında gelmektedir. Boyun kısmı enerji için gerekli,  kuyruk kısmı ise hareketin sağlanması için gereklidir. Penis kökünde bulunan kasların kasılması ile dışarıya atılan ejakülat (meni) normalde 2-6 mili litre hacminde atılmakta olup ilk atılma esnasında koyu kıvamlıdır.

Tohum Nedir?

Tohum dişi organın yumurtalığında olan, çenek (besin deposu=endosperm), embriyo ve koruyucu kabuktan oluşan ve çimlenerek  bir bitkiyi meydana getiren yapıya denir.
Tozlaşma ve sonrasında döllenme olayı ile dişi organın yumurtalığındaki tohum taslağında zigot meydana gelir. Oluşan zigot devamlı bölünerek gelişir ve embriyo denilen bitki taslağını meydan getirir. Embriyo oluştuktan sonra bunun etrafında koruyucu kabuk meydana gelir ve kabuğun içinde besin depo edilir.

Yumurta Nedir?

Yumurtaya kısaca dişinin çoğalma hücresi denebilir. Yumurta her hücrede olduğu  gibi çekirdek, sitoplazma ve hücre zarından meydana gelir. Bir kız bebek yeni doğduğunda yumurtalıklarında çok sayıda olgunlaşmamış yumurta hücresi vardır. Ergenlik döneminden sonra, her ay yumurtalıklarda olgunlaşan bir yumurta spermle döllenebilir ve bu şekilde yeni bir birey oluşturmak üzere çoğalmaya başlar.Bu yumurta döllenmediği zaman vücuttan atılır. Bu atılma süreci genellikle 7 gündür. Bu sürece “pms  dönemi” diye de adlandırılır. Bu döngü her ay meydana gelir. Bu döngüye adet(regl) denir.

Çiçek Nedir?

Bitkilerde üreme organlarını ihtiva eden ve sonradan meyve halini alan kısmı çiçek olarak adlandırılır. Tohumlu bitkilerin temel özelliği, çiçek, üreme organıyla tohum oluşturmalarıdır. Bu çiçek ile bitkiler eşeyli üreme yapabilmektedir. Eşeyli üremeye uygun biçimde değişikliğe uğramış yapraklardan oluşan sürgün veya sürgün kısımları çiçek olarak isimlendirilir. Bu çiçek kısmı sınırlı büyüme gösterir ve genellikle diğer sürgünlerden kolay ve kesin olarak ayrılır.

Çiçeğin kısımları, çiçek örtüsü (Periant), dişi organlardan (Ginekeum) ve erkek organlardan(Andrökeum) oluşur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.