Su ve PH Canlıların Çeşitliliğini Nasıl Etkiler?

Canlı varlıkların vücutlarının büyük bir kısmı sudan oluşur ve vücuttaki pek çok reaksiyon su ile gerçekleştirilir. Canlıların yok olmaması ve hayatın devam için su ana etkenlerden birisidir. Örnek vermek gerekir, insanda sindirim yapabilmek kullanılan enzimler su kullanarak bu işlemi gerçekleştirir. Su, bilindiği gibi iyi bir çözücü özelliğine sahiptir. Oluşturduğu çözeltide OH iyonu fazla ise bazik, H iyonu fazla ise asidik özelliktedir. Bu asidik ve bazik olma durumu canları ilk elden etkileyen bir durumdur. Bunun nedeni her canlının belirli bir pH değeri arasında yaşayabilmesidir. Bu pH değeri yaşanabilir kısmın üstüne çıkarsa ya da altına düşerse canlılara zarar verir hatta öldürür. Örnek vermek gerekirse SO2; NO2 gibi kükürt ve azot içeren gazlar atmosferde birikerek, su buharı ile oluşan tepkimede HNO3 gibi damlacıklara dönüşüp canlıları ve cansızları da kötü etkileyen asit yağmurlarına dönüşebilir.

Pek çok bitki besin üretebilmek için suya ihtiyaç duyar. Su tek başına yeşil bitkilerin hayatta kalmaları için yeterli bir etkendir. İnsan ve hayvan vücudu suyu kullanmaktadır. Bu yüzden su canlıların çeşitliliği ve ekosistem için önemli bir faktördür.

PH değeri bir maddenin ne derece asit ya da ne derece baz özelliği gösterdiğini öğrenmemizi sağlar. Bazik bir ortamda canlılar sindirim işlemleri yapamaz. Sindirimini gerçekleştiremeyen yaşaması için gerek besinleri alamayarak ölür. Bu nedenle asidik ortam canlılar açısında oldukça öneme sahiptir.

Yağış oranı fazla olan nemli iklimlerde orman ekosistemi çok fazla gelişim gösterir. Bitkilerin her tülü işlemi su yoksunluğu gibi durumlardan kötü yönde etkilenir. Bitki ve hayvan hücrelerinde enzimlerin çalışabilmesi için sitoplazma da belirli miktarlarda suya ihtiyaç vardır. Su bitki hücrelerinin fotosentez yapmasını sağlar. Diğer bir değişle üretici ne kadar çok olursa tüketici ol kadar fazla olur. Su ekosistemlerde canlı çeşidinin belirler.

Belirli bir alanda su, toprak ve diğer kimyasal maddelerden dolayı asit ya da baz olmasını pH değeri gösterir. Canlıların büyük çoğunluğu pH değerinin nötr olduğu aralıkta yaşamak için uyum göstermiştir. Toprak pH değerinin değişmesi halinde canlılar uyum saplayamayarak yok olacak bu da canlı çeşitliliğini etkileyecektir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.