Bir maddenin asit ya da baz olduğu nasıl anlaşılır?

Bir maddenin asit ya da baz olduğu nasıl anlaşılır? Çevremizdeki maddeler kimyasal özelliklerine göre asitler ve bazlar olmak üzere iki gruba ayrılarak incelenebilir.

ph turnusol kağıdı

Farklı maddelerin, fanolftalein veya turnusol kağıdına etkileri farklıdır. Bazı maddeler elde kayganlık hissi oluşturduğu hâlde bazıları oluşturmazlar. Besin olarak kullanılan yiyecek veya içeceklerin tadını tadarak algılayabilir, bu maddelere dokunabilirsiniz. Ancak dokunulabileceği veya tadına bakılabileceği açıkça belirtilmedikçe gıda maddeleri dışındaki maddelere dokunmak veya bu maddelerin tadına bakmak sakıncalı olabilir.

Fenolftalein, soluk sarı renkte, toz hâlinde bir bileşiktir. Bazların ayıracıdır. Nötral ortamda ve asitli ortamda renksiz olan fenolftalein bazik ortamda pembe renklidir. Turnusol, suda çözünen bir boyadır. Çözelti olarak veya bir filtre kağıdına emdirilerek kullanılır. Bu kâğıda pH belirteci denir ve maddelerin asitliğini ölçmek için
kullanılır. Mavi turnusol kâğıdı asidik ortamlarda kırmızıya, kırmızı turnusol kağıdı bazik ortamlarda maviye döner.

Bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun ölçüsü pH değeri ile ifade edilir. Saf suyun asitlik veya bazlık özelliği yoktur. Bu nedenle pH’ı 7’dir. pH’ı 0-7 arasında olan maddeler asidik, pH’ı 7-14 arasında olan maddeler ise bazik olarak sınıflandırılır.

pH değeri sıfırdan 7’ye doğru yükseldikçe maddenin asitlik özelliği azalır. pH’ın 7 olması maddenin asitlik ve bazlık özelliğinin olmadığını gösterir. pH kâğıdında 7 rakamından itibaren sayı yükseldikçe maddenin bazlık özelliği artar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.