Takvim-i Vekayi’nin yayınlanmasının Osmanlı toplumuna sağladığı yararlar neler olabilir?

Takvim-i Vekayi’nin yayımlanmasının Osmanlı toplumuna sağladığı yararlar neler olabilir? II. Mahmut, ordunun yanı sıra toplumsal hayatta da önemli yenilikler yaptı. Kendisinden önceki padişahlardan farklı olarak fes, pantolon ve ceket giydi. Avrupalı hükümdarlar gibi devlet dairelerine resmini astırdı. Eğitim alanında ise İstanbul ile sınırlı olmak üzere ilköğretim zorunluluğu getirdi.

Takvimivekayi Gazetesi

Ayrıca Osmanlı resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi’yi yayımlamaya başladı. İlk sayısı 1 Kasım 1831’de yayımlanan Takvim-i Vekayi’nin amaçları; habercilik yapmak, halkı eğitmek ve devletin kararları ile uygulamalarını halka duyurmaktır.

Takvim-i Vekayi, Osmanlı padişahlarının ve divanın aldığı kararları ve fermanları halkın duymasını sağlamıştır. Halk ile devlet arasında etkileşim ve iletişim artmıştır. Halk daha çok bilinçlenmiş, hak ve hukuklarını öğrenmeye başlamıştır. Osmanlı toplumu bu gazete iç ve dış gelişmeleri öğrenme imkanına kavuşmuştur. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.