Osmanlı Devleti neden mevcut kurumlarını ıslah etmiş ve yeni kurumlar kurmuş olabilir?

Osmanlı Devleti, neden mevcut kurumlarını ıslah etmiş ve yeni kurumlar kurmuş olabilir? Çevremizdeki kurum ve kuruluşlar toplumsal ve ekonomik olarak insanların yaşamını hangi yönlerden etkilemektedir? Örnekler veriniz.

Osmanlı devlet adamlarının Lale Devri ile birlikte Avrupa devletlerine karşı barış siyaseti izlemeye başladıklarını önceki derslerinizde öğrenmiştiniz. Lale Devrinde Osmanlı devlet adamları bazı Avrupa başkentlerine elçiler göndererek batıdaki gelişmeleri yakından incelemeye ve onlardan yararlanmaya çalıştılar. Avrupa ülkelerini örnek alarak çeşitli alanlarda yenilikler yaptılar. Osmanlı tarihinde ıslahat hareketleri olarak adlandırılan bu yenilikler 18 ve 19. yüzyıllar boyunca devam etti. Bu sürecin doğal sonucu olarak da yeni kurumlar ortaya çıktı.

Posta Teşkilatı

Osmanlı Devleti toplumsal ve kültürel alanlardaki ilk ıslahatlarını Lale Devrinde yaptı. Bu devrin en önemli yeniliklerinden biri Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından bir itfaiye teşkilatının kurulması oldu. 1720 yılında kurulan bu teşkilata, yangınları söndürmede kullanılan ve “tulumba” denilen araçtan dolayı “Tulumbacı Ocağı” adı verildi. İtfaiye teşkilatının kurulmasına bağlı olarak yangınların yol açtığı can ve mal kayıpları azaldı. Lale Devrinde gerçekleşen bir diğer yenilik ise İstanbul’da ilk Türk matbaasının kurulması oldu.

Çevremizdeki bu kuruluşlar hayatımızı kolaylaştımakta ve güvenliğimizi sağlamaktadır. Bu kurumlar ile iletişimi gerçekleştirebilmekteyiz. Ekonomik ve sosyal hayatımızı kolaylaştırmakta, ekonomik olarak bir çok faaliyetlerimizin alt yapısını bun kurumlar sağlamaktadır. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.