Temel Hak Ve Özgürlükler Nasıl Düzenlenir?

Temel Hak Ve Özgürlükler Nasıl Düzenlenir? Temel hak ve özgürlüklerin, soyut anayasa kuralları olmaktan çıkarılması, uygulanabilir duruma getirilmesi için düzenlenmesi gerekir. Unutmamak gerekir ki, her düzenlemede belli ölçüler içinde, bir kısıtlama vardır. Bu nedenle Anayasa, temel hak ve özgürlükler düzenlenirken, ya da kısıtlanırken, izlenecek ana kuralları belirtme gereğini duymuştur. Anayasa, bir yandan yasama organına nasıl hareket etmesi gerekeceğini belirtmiş, bir yandan yasama organının Anayasaya uygun hareket etmesini sağlamak için de, yargısal yolla denetlenmesi olanağını getirmiştir. İzlenen yöntem açısından, 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası arasında fark yoktur.

Yalnız 1982 Anayasasının, kısıtlama açısından getirdiği kurallar, 1961 Anayasasına göre daha ağırdır; yasama organına daha geniş yetkiler tanımıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.