Hakkın ve Özgürlüğün Özü Nedir?

Hakkın ve Özgürlüğün Özü Nedir? 1961 Anayasası Federal Almanya Anayasasından esinlenerek, temel hak ve özgürlükler, yasa ile kısıtlanırken, özüne dokunulmayacağı ilkesini benimsemiştir (m. 11/2) Unutmamak gerekir ki, soyut olarak bir hak, ya da özgürlüğün özünün ne olduğunu söyleme olanağı yoktur. Her özgürlüğün özünü kendi koşulları içinde değerlendirmek gerekir.

Anayasa Mahkemesi, 1963 yılında aldığı bir kararında, ne tür kısıtlamaların bir hakkın, ya da özgürlüğün özüne dokunmuş sayılabileceğini dolaylı olarak şöyle belirtmiştir: Bir hakkın ya da özgürlüğün kullanılmasını “açıkça yasaklayıcı veya örtülü bir şekilde yapılamaz hale koyan veya ciddi surette güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan kaldırıcı nitelikte olmayan hükümler, bir hak ve hürriyetin özüne dokunuyor sayılamaz” (Anayasa Mahkemesinin 4.1.1963 gün ve E. 62/208, K. 63/1 sayılı kararı, AMKD. sayı 1, s. 74).

Sınırlamalar ister özel, ister genel olsun, Anayasanın “sözüne ve ruhuna uygun olması gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.