Temel hak ve özgürlükler hangi durumlarda sınırlandırılabilir?

Sizce temel hak ve özgürlükler hangi durumlarda sınırlandırılabilir? Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması Anayasamızın 13. maddesinde belirtilmiştir.

Bu maddeye göre sadece Anayasada belirtilen nedenlerden dolayı kanunla sınırlandırılabilir. Fakat Hiç bir şekilde özgürlüklerin özüne dokunulamaz.

Temel ve hak hürriyetlerin kanunla sınırlanabileceği özel sebepler Anayasada, seferberlik, savaş, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Devlet, aile ve kişi sırları açıklanmamalıdır. Yayınlarımızda, suça teşvik ya da suçlulara destek vermek kesinlikle yer almamalıdır. Ulusal çıkarlara aykırı her davranışın karşısında olup Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalmak temel ilkelerimiz olmalıdır. Gündemi oluştururken düşüncelerimizi bilim ve kanıtlara dayalı olarak vermeliyiz. Toplumu yanıltacak yalan haberlere asla yer vermemeliyiz. Aksi halde kitle iletişim özgürlüğüne zarar vermiş oluruz.

Kitle iletişim özgürlüğünün sınırlandırılması kişilerin özel hayatına saygının da gereğidir. Çünkü yargı kararı olmadıkça hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine ve evine karşılamayacağı ilkesi temel insan haklarından biridir. Radyo, dergi, gazete, televizyon veİnternet gibi kitle iletişim araçlarının insanların bu hakkına saygılı olmaları gerekir. Söz konusu hakkın yalnız yetişkinlere özgü olduğu düşünülmemelidir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıda gördüğünüz 16. maddesine göre aynı hakka çocukların da sahip olduğu dikkate alınmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.