Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yapısı Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yapısı Nedir? Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan beri «tekli» bir devlet olmuştur. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasasının 3. maddelerinde görüldüğü gibi, «Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür». Bu kural, Anayasanın değiştirilemeyecek, değiştirilmesi dahi önerilemeyecek hükümlerindendir (m. 4). Anayasanın bu düzen­lemesi devletin yapısı bakımından, federatif bir devlet yapısını olanaksız kılmaktadır.

Devletin tekli yapısı merkezden yönetim, yerinden yönetim, yetki genişliği ilkelerinin uygulanmasına da engel değildir.

Özerk yerel yönetimlerin, devlet yapısı içinde yer alması, devletin tekli bir devlet olma özelliğini ortadan kaldırmaz.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.