Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin nasıl olmasını isterdiniz?

Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerimizin nasıl olmasını isterdiniz? Sizce hangi faaliyet alanlarında yoğunlaşılması gerekiyor?

Türk cumhuriyetleri ile siyasi ilişkilerimiz çok gelişmeli, uluslararası ilişkilerde, ortak tavır takınmalı, birlik algısı oluşturmalıyız.

Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik ilişkileri güçlendirmeli, ülkeler arasında ticareti geliştirmeliyiz. İktisadi kalkınmayı birlikte hareket ile gerçekleştirmeli, bütün Türkler hep beraber zenginleşmelidir.

Orta Asya Cumhuriyetleri ile İlişkiler ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EKİT). Türkiye’nin Orta Asya’da bağımsızlıklarını kazanan Cumhuriyetler’e yaklaşımı, hükümranlıklarına ve toprak bütünlüklerine saygı ve karşılıklı kazanım temelinde, hepsiyle dostane münasebetler geliştirme temeline dayanmaktadır. Türkiye, bu anlayıştan hareketle, herhangi bir ayrımcılık yapmaksızın bu bağımsız devletleri tanıyan ilk devlet olmuştur. Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler 1991 yılında başlayarak süratle gelişmiştir.

1992 yılının başlarında Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri’nin hepsinde büyükelçilikler açmıştır. Türkiye’nin Orta Asya Cumhuriyetleri’ne sağladığı doğrudan yardımın daha etkin bir şekilde koordine edilmesini teminen 1992 yılı Ocak ayında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) adında ekonomik, kültürel ve teknik işbirliği ajansı kurulmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.