Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve dağların iklime etkisi

Türkiye fiziki haritasını incelediğimizde ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, ovaların ve dağlık alanların geniş yer kapladığını görürüz. Sizce bu özellikler yurdumuzda görülen iklim özelliklerini nasıl etkiler?

Tüm bu etkilere coğrafi özel konum diyoruz. Bu etkiler iklimi ve iklim çeşitliliğine direk etkilemektedir. Üç tarafının denizlerle çevrili olması; denizler geç ısınıp geç soğuduğu için deniz kıyıları daha ılıman olmaktadır. Ülkemizde kıyı bölgelerinin daha sıcak olduğunu görmekteyiz. Daha kuzeyde olan samsun kış aylarında daha güneyde olan Konya’dan matematiksel konuma göre daha soğuk olması gerekirken Karadeniz’in etkisi ile daha sıcaktır. Kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe deniz etkisi azalmakta karasallık etkileri gözükmektedir. Ülkemizde dağlar yani yükseltinin çok olması da iklim ve çeşitliliğine etkilemektedir. İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesinin farklı iklim özellikleri göstermesi bu sebeptendir. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili olması geniş bir kara parçasının olması ve yükseltinin de çok olması çok farklı iklim tipleri görmemize sebep olmaktadır. Ülkemizde 3 farklı Akdeniz iklim tipi (Akdeniz kıyılarında, Ege kıyılarında, Marmara kıyılarında görülen) 3 farklı karasal iklim özelliği görülmektedir. İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi karasal iklim olmasına rağmen iklim özellikleri çok farklıdır. Bu farklılığın temel sebebi de yükselti olmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.