Ülkemizde insan haklarının daha etkin biçimde uygulanabilmesi için…

“Kitle iletişim özgürlüğünün amacı, her konuda en doğru bilginin toplum tarafından öğrenilmesini sağlamaktır. Çünkü doğru bilgi almak, temel insan haklarından biridir. Ayrıca demokrasilerde büyük önem taşıyan kamuoyunun oluşumu, halkın doğru bilgilendirilmesi ile mümkündür. Örneğin; ben televizyon muhabirine düşüncelerimi daha önce okuduğum bir gazetedeki haberden yola çıkarak açıklamıştım. Eğer gazetede yazılanlar yanlış olsaydı benim söylediklerim de yanlış olacaktı.

Kitle iletişim araçları; rekabet, diğer yayın organlarından çabuk davranma ve benzeri kaygılarla kimi zaman doğru olmayan haberler de verebilmektedir. Gerçek olmayan haberler kişi veya kurumların itibarının sarsılmasına, toplumun heyecanlanıp telaşa kapılmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra gerçek dışı haberler yayımlamak hukuka da aykırıdır. Bu tür haberler nedeniyle zarar gören kişilere anayasamızın 32. maddesinde düzeltme ve cevap hakkı tanınmıştır. Basın tarafından haklarının çiğnendiğini düşünen kişiler bu maddeye dayanarak düzeltme ve cevap hakkını kullanabilirler. Ayrıca haklarının ihlal edildiği durumlar karşısında mahkemeler gibi yetkili kurumlara da başvurabilirler. Bu, o kişiler için hem bir hak hem de bir vatandaşlık görevidir.

Yaşadığımız toplumda insan haklarının daha etkin biçimde uygulanması için bu tür vatandaşlık görevlerini yerine getirmemiz gerekir. Diğer yandan yasalarımız değişen koşullara uygun hale getirilerek insan hakları ihlalleri için öngörülen cezaların caydırıcı olması ve hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

Ülkemizde insan haklarının daha etkin biçimde uygulanabilmesi için yukarıda belirtilenler dışında sizce başka neler yapılmalıdır?

Temel hak ve özgürlükler konusunda insanlar eğitilmeli, özellikle okullarda bunların üzerinde önemle durulmalıdır. Demokrasi ve insan hakları bilinci oluşturulmalıdır.

Haber programlar, çizgi film ve televizyon programlarında demokrasi, temel hak ve hürriyetler üzerinde durulmalı, bu konuda kamu spotları hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır.

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili çıkan kanun ve uygulamalar, doğru ve yerinde uygulanmalı, bu konuları takip eden ve inceleyen komisyonlar oluşturulmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.