Vakıflardan birini seçerek bu vakfın çalışmaları hakkında bir araştırma yapınız.

Ülkemizde faaliyet gösteren vakıflardan birini seçerek bu vakfın çalışmaları hakkında bir araştırma yapınız. Vakıflar, toplum yaşamında önemli rol oynayan kuruluşlardır. Belirli bir mal varlığına sahip olan kişiler, birer vakıf kurarak topluma hizmet götürmeyi, aynı zamanda da dini bir görevi yerine getirmeyi amaçlamışlardır. Türk-İslam toplumlarında ibadete, eğitime, sağlığa ve kültürel etkinliklere yarayan birçok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devletinde cami, mescit gibi dini binaların yanında eğitim kurumlarının çoğunun vakıf olması dikkat çekicidir. Bunların yanı başında imarethane, hastane, han, hamam, çeşme, kütüphane, değirmen, yağhane gibi sağlığa, ticarete, konaklamaya hizmet eden yapıların da yer alması vakıflara çok yönlü hizmet veren önemli kuruluş olma niteliği kazandırmıştır.

çevre düzenleme vakfı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı: İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Vakfın birincil hedefi kültür ve sanat çalışmalarının en seçkin örneklerini sunmak ve aynı zamanda sanat yoluyla uluslararası bir platform oluşturarak Türkiye’nin ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerini tanıtmaktır.

İnsan Hakları Derneği: Derneğin tek amacı “insan hak ve özgürlükleri” konusunda çalışmalar yapmaktır. Kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimseyip savunarak bu konuda faaliyet gösterir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Türkiye’de yaşayan herkese eşit, dengeli ve mümkün olan en yüksek düzeyde koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile sosyal yardım ve hizmetleri sunmak temel amacıdır.

Geleceğimizin Çocukları Vakfı: Çocukların her türlü eğitim ve öğretim giderlerini karşılayarak insanca yaşayabilecekleri ortamlar, okul, çocuk yuvası, aşevi ve sığınma evi gibi kurumlar açarak Türk insanının çağdaş düzeye ulaşmasında katkıda bulunmak temel amacıdır.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı: Kadınların ekonomik durumlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla kurulmuştur. Vakıf, dar gelirli bölgelerde kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalar yapar.

TEMA Vakfı: Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek temel amacıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.