Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili bir araştırma yapınız.

Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile ilgili bir araştırma yapınız. İnsanlık tarihinde iki büyük aşama vardır. Bunlardan birincisi, insanın göçebelikten kurtulup yerleşik düzene geçmesidir. Avcılıktan, tarıma ve hayvancılığa yönelmesidir. İkinci aşama ise makineleşme olmuştur. İnsanın tüketicilikten üreticiliğe geçişi binlerce yıl sürmüştür. Bu dönemde üretim, insan ve hayvan gücüyle yapılmıştır. Daha fazla zaman ve güç harcamayı gerektiren bu üretim şekli XVIII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu yüzyıla kadar insanların büyük bölümü köylerde yaşamıştır. Halk geçimini ilkel araç ve yöntemlerle yapılan ekonomik faaliyetlerle sağlamıştır. Bu nedenle elde edilen ürünler ve üretim de yetersiz oluyordu. Ulaşım araçları da son derece ilkeldi. Ulaşım genellikle atla sağlanıyor, bu nedenle insanlar yaşadığı bölgenin dışına pek çıkamıyorlardı. İnsanların büyük bir bölümü okuryazar değildi.

üretim teknolojisi gelişiminin etkileri

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru yeni icatların ortaya çıkmasıyla beraber tekstil, demir, çelik ve kömür üretiminde büyük ilerlemeler sağlandı.

Teknolojinin hızla değiştiği bu döneme “Sanayi İnkılabı” adı verildi. İngiltere’de başlayan Sanayi İnkılabı, tarıma ve el zanaatlarına dayalı bir ekonomiden, sanayinin ve makine üretiminin egemen olduğu bir ekonomiye geçiş sürecidir. Bu süreçte kol gücünün yerine makinelerin geçtiğiyle ilgili aşağıda verilen örneği birlikte inceleyelim.

İcatların değişime uğrattığı üretim süreçlerinin ilki kumaş üretimidir. 1733’de John Kay adında bir dokumacı “uçan mekik” adlı icadı sayesinde dokuma işlemini makineleştirmiştir. Bu makineyle bir kişi eskiden ürettiğinin iki katı kumaş üretebiliyordu. 1764’te James Hargreaves “Eğiren Jenny” adını verdiği yanda gördüğünüz makineyi icat etti. Bu makinede, elle döndürülen bir tekerlek 8 iği birden çalıştırıyor böylece, bir kişi tek başına 8 iplik yumağını eğirebiliyordu.

Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir. İnsan gücüyle yapılan üretim, yerini makinelerle yapılan üretime bırakmıştır. Böylece üretim artarken işçi kesimi gibi yeni sosyal sınıflar ortaya çıkmış, hak ve özgürlükler gündeme gelmiştir. Devletler arasında sömürgecilik yarışı başlamıştır. Sanayileşmiş ülkelerin refah seviyeleri artmıştır. Ülkeler, üretim teknolojisindeki araştırma ve geliştirme çalışmalarında yarış halindedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. Teşekkürler kardeş sayende ödevime hep bu siteden bakıp bitirebiliyorum. Siteyi kurduğun için teşekkürler 🙂 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.