İslam dininde inançla ilgili yorumlar hakkında kavramsal düzeyde araştırma yapınız.

İslam dininde inançla ilgili yorumlar hakkında kavramsal düzeyde araştırma yapınız. İslam dininin temelini inanç oluşturur. Çünkü İslam dini tevhit dinidir. Tevhit, Allah’ı bir kabul ederek yalnızca ona kulluk etmektir. İslam dininin ana prensiplerini oluşturan ilkeler, Allah tarafından belirlenmiştir.

İnsanların bu inanç esaslarına bir şey eklemesi mümkün değildir. İnsanlar sadece bu inanç esaslarının daha iyi anlaşılması için yorum ve açıklama yaparlar.

İslam dini, farklı dil, kültür ve ırktan birçok kişi tarafından benimsenmiş ve bu şekilde Arap Yarımadasının dışında da yayılmıştır. Sonradan Müslüman olan bu insanlar, önceki inançlarının etkisinden tamamen kurtulamadıkları için inançla ilgili bazı konuları anlamakta zorluk çekmişlerdir.

Müslüman bilginler, İslam’ın inanç esaslarını doğru bir şekilde öğretmek için gayret göstermişlerdir. Bu esasları, Kuran’ı ve sünneti esas alarak temellendirip savunmuşlar ve bu konularda Müslümanları aydınlatmışlardır. İşte Müslüman alimlerin bu konuda yaptıkları çalışmalar sonucunda İslam düşüncesinde inançla ilgili yorumlar ortaya çıkmıştır. İnançla ilgili başlıca yorumlar, Eşarilik ve Maturidiliktir.

İnançla ilgili yorumların temel amaçları şunlardır:

  1. İslam dininin temeli olan tevhit inancı hakkında doğru ve sağlam bilgiler sunmak
  2. İman esaslarını anlaşılır bir şekilde yorumlamak ve açıklamak
  3. Din konusunda doğruyu ve gerçeği arayanlara yol göstermek
  4. İslam’a ve diğer kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap verip onları çürütmek
  5. Hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit ederek Müslümanları bu konuda bilgilendirmek
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.