Yakıt nedir? Tanımlayarak yakıt çeşitlerini kısaca açıklayınız.

Yakıt nedir? Tanımlayarak yakıt çeşitlerini kısaca açıklayınız. Yakıtları günlük yaşamımızda çok farklı amaçlar için kullanırız. Üşüdüğümüzde ısınmak, banyo yapmak istediğimizde suyu ısıtmak, acıktığımızda yemek pişirmek, bir yere gitmek istediğimizde araçlarımızı hareket ettirmek ve sanayide metalleri eritmek gibi birçok amaç için genellikle yakıtları kullanırız. Yakıtlar depolanmış enerji kaynaklarıdır. Yandığında çevresine ısı enerjisi veren maddelere yakıt denir.

yakıt çeşitleri

Yakıt Çeşitleri

Katı yakıtlar

Odun ve kömür çeşitleri, kurutulmuş bitki ve bitki tohumlarının kabukları kat yakıtlara örnektir. Oluşum devirlerine göre; linyit, taş kömürü, antrasit gibi farklı isim almış olan kömür, en önemli kat fosil yakıttır. Hayvan ve bitkiler milyonlarca yıl toprak altında kalarak fosil yakıtlara dönüşür.

Günümüzde en yaygın kullanılan katı fosil yakıt, kömürdür. Kömür; soba ve kaloriferlerde ısınma, tren ve gemilerde yakıt olarak ve termik santrallerde elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Sıvı yakıtlar

Benzin, motorin, gazyağı, fuel oil, biyodizel ve ispirto sıvı yakıtlara örnek olarak verilebilir. Benzin, motorin, gazyağı ve fuel oil petrolün yeraltından çıkarılıp işlenmesiyle elde edilir ve genellikle araçlarda yakıt olarak kullanılır. Sıvı yakıtlar, katı yakıtlar kadar olmasa da çevre kirliliğine neden olmaktadır.

Gaz yakıtlar

Doğal gaz, havagazı ve biyogaz gaz yakıtlara örnek olarak verilebilir. Doğal gaz yerin altında, gaz halinde bulunan bir fosil yakıttır. Hava gazı kömürden elde edilir. Biyogaz ise hayvan ve bitki atıklarından elde edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.