Yasa Önünde eşitlik Nedir?

Yasa Önünde eşitlik Nedir? Özgürlüklerle ilgili önemli bir kural da, yasa önünde eşitlik kuralıdır. 1982 Anayasası, 1961 Anayasasına göre, eşitlik ilkesini daha ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş, hakların ve özgürlüklerin tanınmasında ve uygulamasında, ırk, dil, renk, siyasi düşünce, cinsiyet, felsefi inanç, mezhep ve din benzeri nedenlerle ayırım yapılamaz, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz kuralını koymuştur. Anayasa, bu kuralla da yetinmeyerek, devlet organlarının ve yönetimin, bütün hareketlerinde yasa önünde eşitlik kuralına uygun olarak hareket etmek zorunda olduklarını da ayrıca belirtmiştir (m. 10).

Anayasa, yasa önünde eşitlik açısından, ayırım yapılamayacak konuların, yalnız bu maddede sayılanlarla sınırlı olmadığı, «benzer sebeplerle de ayırım yapılamayacağı kuralını getirerek, ayırım yapılamayacak konuları genişletme olanağını, hem yasamaya, hem de yönetime tanımıştır. Böylece, yasa önünde eşitlik kuralı, hem güçlendirilmiş, hem de bu kurala uygulama açısından açıklık getirmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.