Yumuşak ve katı anayasa nedir?

Yumuşak ve katı anayasa nedir? Yumuşak ve katı anayasalar, değiştirme yöntemi açısından anayasalar iki kümede toplanır. Bunlardan biri kolay» değiştirilebilen anayasalar, diğeri «zor» değiştirilebilen anayasalardır. Bunlardan birincisine «yumuşak», diğerine de «sert» anayasa denir.

Yumuşak anayasalar, olağan yasaların değiştirilmesi yöntemine göre değiştirilir. Bu açıdan yasalarla, anayasa arasında bir ayırım yapılmaz. Sert anayasalara gelince, bunların değiştirilmesi için özel, yasaların değiştirilmesinden farklı bir yöntem öngörülmüştür. Örneğin, Anayasanın değiştirilebilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri üye tam sayısının en az üçte biri tarafından yazıyla başkanlığa teklif edilebilir.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler, TBMM Genel Kurulda iki defa görüşülür. Değiştirme teklifinin kabulü, Meclisin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. Sert anayasaların sertlikleri de ülkeden ülkeye değişebilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.