Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır?

Yasama yürütme ve yargı yetkilerinin bir kişide toplanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Açıklayınız. Devletin temel 3 yetkisi vardır. Yasama ile kanunları çıkarır kural koyar. Bu ortaya çıkardığı kuralları yürütme ile uygular yerine getirir. Bu kanunların uygulanmasını yargı yetkisi ile denetler.

Bu 3 yetkinin de tek elde olması, keyfiliği ortaya çıkarabilir. Yazılı Kanunların çok ileri düzeyde de olsa uygulamada çıkan aksaklıklar yargı ile yeterli denetlenmediği için adaletsizlik ortaya çıkar. 3 yetkinin de tek kişi veya grupta olduğu toplumlarda, insan hakları gözardı edilmekte, temel haklardan bile yoksun bırakılabilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.