Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin hangi kurumlar tarafından ve nasıl kullanıldığı konusunda bir araştırma yapınız. Anayasaya göre millet egemenlik hakkını yine anayasada belirlenen esaslara göre yasama, yürütme ve yargı organları eliyle kullanır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılır. Bu duruma “kuvvetler ayrılığı ilkesi” denir.

Yasama Yetkisi

Yasa denince anayasa ve anayasaya uygun olarak hazırlanan kanun, yönetmelik ve kararnameler gibi yazılı kurallar akla gelir. Bu kurallar temel hak ve hürriyetleri korur. Yasalar, devletin toplum üzerindeki otoritesini sağlar ve toplum düzenini korur.

Yasalar topluluk hayatına güven veren yazılı, düzen kurallarıdır ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanırlar.

kanun nasıl hazırlanır

Yürütme Yetkisi

Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Görevlerinden bazıları şunlardır:
• Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak
• Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
• Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
• Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek

Bakanlar Kurulu

Diğer adı da hükûmet olan Bakanlar Kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Cumhurbaşkanı genellikle mecliste çoğunluğa sahip partinin genel başkanını başbakan olarak görevlendirir. Başbakan da bakanları belirler ve Cumhurbaşkanının onayına sunar. Bakanlar meclis dışından da seçilebilir.

Hükumetin görevi vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini kullanabilmeleri için yasaların uygulamasını sağlamaktır.

Yargı Yetkisi

Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerin “vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek; devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuk düzenine uymayanlara hangi cezanın verileceğini belirlemek” yetkisi olarak tanımlanabilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.