Yunus Nadi Abalıoğlu Gazeteciliği ve Hayatı

Yunus Nadi Abalıoğlu Gazeteciliği ve Hayatı Türk gazetecisi ve yazarı (Fethiye, 1880-Cenevre, İsviçre, 1945), Galatasaray Sultanisi’nde ve Hukuk Mektebi’nde okuduktan sonra, Baba Tahir’in çıkardığı Malûmat gazete-sinde gazeteciliğe başlayan, ardından İkdam, Tasvir-i Efkâr gazetelerinde yazılar yazan Yunus Nadi Abalıoğlu, İttihat ve Terakki’nin Selanik’te yayımladığı Rumeli gazetesinde baş-yazar oldu (1910), Osmanlı Meclisi Mebusanı’na Aydın milletvekili olarak katıldı (1911). Milli Mücadele’yi kendi adına kurduğu Yeni Gün’de (1918) destekledi; bu yüzden tutuklanacağını anlayınca gazetesini Anka-ra’ya taşıdı (1920). Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1. döneminde Muğla milletvekili oldu ve bu görevini altı dönem sürdürdü. 1924’te İstanbul’da Cumhuriyet gazetesini kurup başyazarlığını yaptı. 1945’te tedavi amacıyla gittiği Cenevre’de öldü.

yunus nadi abalıoğlu

1946’da Cumhuriyet gazetesi tarafından anısını yaşatmak amacıyla “Yunus Nadi Armağanı” kuruldu. Başlıca yapıtları şunlardır: İhtilâl ve İnkılâb-ı Osmanî (1908); 40 Saat “Graf Zeplin” ile Havada (1930); Ankara’nın İlk Günleri (1955); Ali Galip Hadisesi (1955); Birinci Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı ve İsyanlar (1955); Çerkez Ethem Kuvvetlerinin ihaneti (1955); Mustafa Kemal Paşa Samsun’da (1955); Kurtuluş Savaşı Anıları (1978).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.