Falih Rıfkı Atay Kimdir?

Falih Rıfkı Atay Kimdir? Türk gazetecisi ve yazarı (İstanbul, 1894-İstanbuI, 1971).
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, birkaç arkadaşıyla birlikte çıkardığı Akşam gazetesinde (1918) fıkralar yazmaya başlayan Falih Rıfkı Atay, Bolu ve Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi (1923-1950). Hakimiyet-i Milliye, Milliyet, Ulus ve kurucusu olduğu Dünya gazetelerinde (1952- 1971) başyazarlık yaptı.

Falih Rıfkı Atay

Fıkra, gezi, anı, söyleşi türündeki yazılarıyla ün yapan Falih Rıfkı Atay’ın başlıca yapıtları şunlardır: Ateş ve Güneş (savaş anıları, 1918); Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya (gezi yazıları, 1930); Deniz Aşırı (gezi yazıları, 1931); Yeni Rusya (gezi yazıları, 1931); Zeytin- dağı (anılar, 1932; eklerle 5. baskı, 1964); Moskova- Roma (gezi yazılan, 1932); Roman (röportaj-roman, 1932); Eski Saat (fıkralar, 1933); Bizim Akdeniz (gezi yazıları, 1934); Taymis Kıyıları (gezi yazıları, 1934); Tuna Kıyıları (gezi yazıları, 1938); Hind (gezi yazıları, 1944); Yolcu Defteri (gezi yazıları, 1946); Çile (fıkralar, 1955); Atatürk’ün Bana Anlattıkları (anılar, 1955); Mustafa Kemal’in Mütareke Defteri (anılar, 1955); Babanız Atatürk (monografi, 1955); Çankaya (anılar, 2 cilt, 1961); Batış Yılları (anı, fıkra, söyleşi, 1963); İnanç (makaleler, 1965); Atatürk’ün Hatıraları 1914-1919 (1965); Kurtuluş (konuşmalar, 1966); Pazar Konuşmaları (1966); Atatürkçülük nedir? (1966); Atatürk Ne İdi? (1968).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.