Milletvekili Ödenek ve Yollukları Nelerdir?

Milletvekili Ödenek ve Yollukları Nelerdir? Anayasa, Milletvekillerinin ödenek ve yolluklarının yasa ile düzenleneceğini öngörmektedir (m. 86). Anayasa bununla yetinmeyerek, milletvekili ödeneğinin aylık tutarının, en yüksek devlet memurunun almakta maaşı geçemeyeceği, yolluğun da, ödenek miktarının yarısını aşamayacağını belirtmiştir. Ödenek ve yolluğun en çok üç aylığı önceden ödenebilir. Milletvekilleri, ödenek ve yolluklarının yanında, eğer varsa, emekli aylıklarını da almaya devam ederler.

Anayasa, 1961 Anayasasının düzenlenmesini benimsemiştir. Bu tür sınırlamalar, 1960 öncesi uygulamaları önlemek için getirilmiştir. Burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır; o da Meclisin, kendi üyelerini ilgilendiren konularda büyük bir hassasiyet göstermesidir. 1961 Anayasasından sonra çıkarılan ilk yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları ile ilgili yasadır.

1961 Anayasasının, milletvekillerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 82. maddesinin son fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine, her ne sebeple olursa olsun yapılacak zam, ancak bu zamı takibeden milletvekilleri genel seçiminden sonra uygulanır kuralı yer alıyordu. Milletvekillerinin, aylık ve ödeneklerinde yapılan artıştan hemen yararlanmalarını önleyen bu Anayasa kuralının kaldırılmasında, Mecliste üçte ikiyi geçen bir çoğunluk kolayca sağlandığı gibi, Anayasada 30 Haziran 1971 de yapılan bu değişikliğin geriye yürüyerek, 1 Mart 1971 den geçerli olması da kabul edilmiştir. Bu alanda diğer bir örnek de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1980 yılma girerken, Meclisin güç çalıştığı bir dönemde, çıkardığı 2254 sayılı yasa ile tedavi, seyahat, pasaport konularında Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine sağlanmış olan kolaylıkların, eski üyelere de tanınmış olmasıdır. Meclisin bu konudaki uygulamaları, 1980’den sonra da devam etmiştir.

Bu konuda son uygulama, Anayasanın milletvekillerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 86. maddesinde değişiklik yapılması ile ilgili öneridir. Bu önerinin 1982 Anayasasının demokratikleştirilmesine yönelik Anayasa değişikliği önerisi içinde yer almış olması ilgi çekicidir. Anayasa komisyonunun benimsediği bu öneri, Meclisten geçmemiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.