İktidarın hukuka uyması nedir?

İktidarın hukuka uyması nedir? İktidarın hukuka uyması, kamu yararı için konan düzenin bozulması, ancak, konan hukuk kurallarına hem uymayı sağlama, hem de uymakla olur. Devletin hukuka uyması denildiğinde, üstün hu­kuk kurallarına, anayasalarda öngörülen kural ve ilkelere uyması an­laşılır. Bu, aslında siyasal iktidarın sınırlanması demektir. Kamu hu­kuku alanında, bireyle devlet karşı karşıyadır. Birey, devlete göre daha zayıf durumdadır; aralarında eşitlik yoktur. Bu nedenle, devletin hu­kuka uygun hareket etmesi önem taşır. İktidar amacını, belli kural­lara uyarak gerçekleştirir. Devlet, kamu gücünü kötüye kullananları önlemekle yükümlüdür.

Devlet, kendi koyduğu kurallara hem bireyle­rin uymasını sağlayacak, hem de kendisi uyacaktır. Bir kuralın hukuk kuralı niteliğini kazanabilmesi için, bu kurala başta devlet olmak üzere, herkesin uyması gerekir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.