Biyografi

Tanınmış ünlü kişi ve bilim adamlarının, kimdir sorusuna cevap bulabileceğiniz, hayat hikayeleri ve başarı örnekleri

Abdülaziz Bin Muhammed Bin Suud Kimdir?

Abdülaziz Bin Muhammed Bin Suud Kimdir? Orta Arabistan’ın vehhabi hükümdarı (?, 1721-?, 1803). Devrinde vehhabi nüfuzu Orta Arabistan (Necid) sınırlarından öteye yayıldı. 1765 yılından beri fiilen hükümdardı. 1801 yılında Kerbela’daki kutsal şii makamlarının yağma ve tahribi üzerine çılgına dönen mutaassıp bir şii tarafından. 1803’te, Der’iye (Dar’iya) camiinde namaz kılarken hançerle öldürüldü.

Abdülaziz Bin Mevla Hasan Kimdir?

Abdülaziz Bin Mevla Hasan Kimdir? (Merakeş 1878 veya 1881-Tanca 1943), 1894’ıen 1908’e kadar Fas sultanı. Mevla Hasan’ın oğlu, 1900’e kadar Saray nazırı Ahmed bin Musa’nın sözünden çıkmadı. 190l’den itibaren, Harbiye nazırı elMünebbihî ile küçük bir avrupalı grubun etkisi altına girdi. Fantezileri, modernleşme merakı ve reformları birçok hoşnutsuzluğa ve Bu Hamara isyanına sebep oldu. 1903’te nazırını […]

Abdülaziz Bin Mervan Kimdir?

Abdülaziz Bin Mervan Kimdir? (?-Mısır 704). emevi halifesi Mervan I’in oğlu. Babası tarafından Mısır’a vali tayin edildi. Abdülmelik halife olunca onu aynı vazifede bıraktı. Abdülaziz yirmi seneyi bulan valiliği döneminde siyasi oyunlara girmedi ve daima idare ettiği bölgenin refahını düşündü. Mervan, Abdülmelik’ten sonra Abdülaziz’in halife olmasını vasiyet etmişti. Abdülmelik kardeşini bu haktan mahrum etmek istediği […]

Abdülahad Nuri Kimdir?

Abdülahad Nuri Kimdir? Halvetiye tarikatı büyüklerinden (Sivas ?-lstanbul 1651). Abdülmecid Sıvasi dayısıydı. Mehmed IV’ün daveti üzerine İstanbul’a gelirken yeğenini de getirdi. Abdülahad öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Sonra Midilli’ye gitti. Dönüşte Fatih, Beyazıt. Ayasofya camilerinde vaizlik etti. Tasavvufa ait en önemli eseri Riyâz- ül-Ezkâr’dır (Zikirlerin Cenneti).

Abdurrahman Vefik Nedir?

Abdurrahman Vefik Nedir? Osmanlı maliyecisi (Kırım, Gözleve, ?-İstanbul 1956). Çelebizade Abdüllatif Efendinin oğlu. Babası ile Kırım’dan Türkiye’ye göç etti, kuvvetli bir özel eğitimden sonra maliye mesleğine girdi, muhasebe ile ilgilendi, bazı mekteplerde ders okuttu; gösterdiği liyakat ve iktidar yüzünden çabuk terfi ederek Maliye nezareti müsteşarı, Maliye mektebinde tekalif kavaidi (vergi kuralları) ve tarihi mali (maliye […]

Abdurrahman Şerif Kimdir?

Abdurrahman Şerif Kimdir? (1790’a doğr- Miknâse 1859). Fas sultanı (1822-1859), Mevla Süleyman’ın halefi. Korsanlıktan vazgeçmesi için AvusturyalIlar 1828’de Umanlarını bombaladılar. Fransızlar 1830’da Cezayir şehrini işgal ettikten sonra Cezayir’in de bir kısmını nüfuzu altına almaya çalıştı. Abdülkadir’i destekledi, fakat Bugeaud tarafından 1844’te isli’de mağlup edildi. Tanca antlaşması yüzünden Abdülkadir’i kanun dışı ilan etmek zorunda kaldı. Onu […]

Sayfa 40 of 57« İlk...102030...3839404142...50...Son »